Till nyhetslistan

Vattnet påkopplat på begravningsplatsen

13.5.2020 10.16

Vattnet har igen kopplats på på begravningsplatsen.

Vattnet hålls påkopplat under hela sommarsäsongen och stängs av igen inför vintern.