Till nyhetslistan

Restriktioner lyfts, församlingen öppnar upp

19.5.2020 15.28

Från och med den första juni tillåts offentliga tillställningar med högst 500 deltagare.

Kraven på skyddsavstånd och hygien på grund av smittorisk betyder ändå att församlingarna är tvungna att begränsa antalet deltagare i gudstjänster, förrättningar och andra arrangemang.
Bland annat är högst 150 personer fira gudstjänst i Sibbo kyrka medan maximiantalet besökare i Ljusets kapell, Söderkulla kyrka och Gamla kyrkan är 50.

Läs mer om begränsningarna här!