Till nyhetslistan

Helene Liljeström vikarierar som kyrkoherde i Matteus

12.8.2020 15.04

Helene Liljeström blir t.f. kyrkoherde i Matteus församling i östra Helsingfors.

Liljeström kommer att vikariera Stefan Forsén som är tjänstledig till och med den 31 december 2021. Vikariatet börjar den 1 september.
– Helene är mycket erfaren och kunnig samt åtnjuter stort förtroende. Jag ser i henne en god vikarie för en församling som har en mångkunnig personal och ansvarstagande förtroendevalda. Församlingen har en viktig uppgift i en krävande miljö och har lyckats väl med sina projekt, bland annat konfirmandarbetet, som fått verkligt god respons också utanför församlingen, säger biskop Bo-Göran Åstrand till Kyrkpressen.
För Liljeström som tidigare jobbat som präst i sin egen hemförsamling är vikariatet en ny situation.
– Det känns lite pirrigt och lite spännande. Jag har varit pensionär så där på riktigt och inte gjort några inhopp, säger Liljeström som gick i pension från tjänsten som kyrkoherde i Sibbo svenska församling i fjol.