Vad händer i församlingen?

Här kommer du att hitta alla nyheter om vad som händer inom Sibbo svenska församling.

Till nyhetslistan

Missionsbasaren ställs in

24.11.2020 14.41

Missionsbasaren som var var planerad att hållas i Norra Paipis bykyrka har ställts in.

På grund av det förvärrade smittoläget kommer det inte att ordnas någon missionsauktion i norra Paipis i år. Planen var att i år arrangera en coronasäker missionsbasar i ställer för auktion men på grund av det förvärrade coronaläget i Nyland har också den ställts in.