Till nyhetslistan

Gemensamt ansvar samlade in över två miljoner trots pandemin

De två senaste insamlingarna har präglats av coronapandemins begränsningar men trots dem samlade man ihop drygt två miljoner euro. Summan är ungefär lika sror som 2020.

Insamlingsintäkterna används i Finland för att via Kyrkans Diakonifond och församlingarna hjälpa äldre människor i ekonomiskt trångmål och förbättra deras digitala färdigheter. Av intäkterna styrs 60 procent till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

Läs mer om insamlingsresultatet här :https://www.yhteisvastuu.fi/sv/nyheter/#post-10627

3.2.2022 15.19