Sjueuroslunch

Lunch serveras för daglediga udda veckors onsdagar kl 12 i Kyrkoby församlingshem, till en kostnad av 7 euro. 

Sjueuroslunch