KakaoClubben

En klubb för föräldrar och barn som är hemma under dagarna och vill träffa andra i samma livssituation

Föräldrarna får gå till färdigdukat bord för en frukost i vuxet sällskap. Barnen får träffa andra barn under lek och sång. Träffarna hålls måndagar 9.30-11.30 i Söderkulla kyrka i klubbutrymmena i nedre våningen.

Med Isabella Munck. 

KakaoClubben