KakaoClubben

En klubb för föräldrar och barn som är hemma under dagarna och vill träffa andra i samma livssituation

I KakaoClubben får föräldrarna gå till färdigdukat bord för en frukost i vuxet sällskap. Barnen får träffa andra barn under lek och sång.

Träffarna hålls måndagar 9.30-11.30 i Söderkulla kyrka i klubbutrymmena i nedre våningen. 

I Nickby har vi också en klubb på måndagar kl.13-15. I dagklubbsutrymmet i kyrkobyförsamlingshem där är det också servering lek och sång på programmet.

Med Isabella Munck och Karin Åstrand

Ett barn i ett- tvåårsåldern klädd i en randig skjorta. Barnet har en grön Duplokloss i munnen.