KakaoClubben goes KaffeClubben!

Träffas utomhus i Landsängenslekpark, Lärdomsvägen 6 i söderkulla.

För föräldrar och barn som är hemma på dagarna och vill träffa andra i samma livssituation. Vi är ute efter kontakter utanför egna familjen, en känsla av samhörighet och upplevelse av att få dela bitar av föräldraskapet.

Ta med egen picnic och egna leksaker. För mera information kontakta milja.westerlund@evl.fi

 

KakaoClubben

En klubb för föräldrar och barn som är hemma under dagarna och vill träffa andra i samma livssituation

I KakaoClubben får föräldrarna gå till färdigdukat bord för en frukost i vuxet sällskap. Barnen får träffa andra barn under lek och sång.

Träffarna hålls måndagar 9.30-11.30 i Söderkulla kyrka i klubbutrymmena i nedre våningen. Vi hoppas kunna träffas igen i september.

Med Isabella Munck och Milja Westerlund

Ett barn i ett- tvåårsåldern klädd i en randig skjorta. Barnet har en grön Duplokloss i munnen.