KakaoClubben

KakaoClubben

En klubb för föräldrar och barn som är hemma under dagarna och vill träffa andra i samma livssituation

I KakaoClubben får föräldrarna gå till färdigdukat bord för en frukost i vuxet sällskap. Barnen får träffa andra barn under lek och sång.

Träffarna hålls måndagar 9.30-11.30 i Söderkulla kyrka i klubbutrymmena i nedre våningen.

Med Isabella Munck och Milja Westerlund

Ett barn i ett- tvåårsåldern klädd i en randig skjorta. Barnet har en grön Duplokloss i munnen.

KakaoClubben goes KaffeClubben!

Som svar på ett önskemål ska vi pröva oss på att ha virtuella träffar för föräldrar som är hemma med barn under dagarna.

Vi träffas måndagar kl. 9.30-10.30 med start efter påsk genom Microsoft Teams.

Vi är ute efter att kontakter utanför egna familjen, en känsla av samhörighet och upplevelse av att få dela bitar av föräldraskapet.

Första testrundan görs de tre icke röda måndagarna i april från och med 12.4. Ifall vi får deltagare och det känns som ett fungerande koncept fortsätter vi! Teams kan användas genom webbversion utan att ladda ner programmet, men med appen får du lite fler möjligheter till deltagande genom t.ex. snabba emojireaktioner. Helheten kan kännas mer interaktiv om så många som möjligt deltar genom appen.

Anmäl dig med namn, telefonnummer och e-postadress till Milli, milja.westerlund@evl.fi. Länk till dagens KaffeClubben skickas samma morgon vid niotiden till de anmälda e-postadresser.