FÖRSAMLINGEN ÄR VI

– om att vara frivillig medarbetare

Att vara frivillig medarbetare är att ge av sin tid för något eller någon och att hitta en gemenskap där man jobbar med och för något eller någon tillsammans. 

Det kan handla om att ansvara för eller vara delaktig i någon mer regelbunden verksamhet, eller göra enskilda insatser. Om det är ofta eller ibland beror på hur mycket man känner att man vill och kan ge av sin tid. 

Varför frivilligarbete?

Att engagera sig som frivillig i församlingen kan upplevas mycket meningsfullt. Församlingen, gemenskapen och verksamheten är vi alla tillsammans och allas insats är värdefull och viktig.
Det finns alldeles säkert resurser bland församlingsborna som kan komma mer till nytta och glädje i församlingen. Kompetenser och vilja att göra insatser, som kan vara till stor välsignelse om vi bara vet om dem. 
Frivilligarbete handlar mycket om att ge, men ofta minst lika mycket om att få.

Vad är frivilligarbete i praktiken?

I församlingen finns många typer av uppgifter för frivilliga, som till exempel att:

 • vara kyrkvärd eller ställa upp med andra uppgifter i gudstjänsterna 
 • hjälpa till med servering på olika tillställningar
 • vara med i planering och förverkligande av olika evenemang
 • besöka äldre eller ensamma 
 • vid behov hjälpa nyanlända
 • hjälpledarverksamhet för ungdomar
 • sjunga i kören
 • hålla andakter
 • kistbärare vid begravningar
 • bidra till missionen eller diakonin på olika sätt
 • vid behov vara med i ett samarbetsnätverk, t.ex. sköta kontakten till någon   
 • hjälporganisation
 • ställa upp för förtroendeuppdrag i församlingens beslutande organ 
 • med mera…

Kontakta koordinatorn

Vill du göra något som frivillig medarbetare eller har idéer och tankar om verksamhet på frivillig basis kan du gärna kontakta koordinatorn för frivilligarbete, t.f diakon Lena Blomstedt.