GRAVÄRENDEN

 

Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomikontor betjänar i ärenden som gäller den kyrkliga samfällighetens begravningsplats, t.ex.

  • gravplats och vid behov visning av gravplats
  • reservering av tider för urnebisättning
  • ärenden gällande gravarnas besittningstider och gravrätter
  • avtal om gravvårdar
  • gravplats-, gravvårds- och begravningsavgifter

Ekonomikontoret är öppet må-fr 9.00-12.00, tfn. 09 239 1262
Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo.

 

Sibbo svenska församlings pastorskansli har hand om

  • bokning av jördfästning, bokning av präst och kantor samt bokning av eventuell minnesstund
  • ämbetsbevis för bouppteckningar

Pastorskansliet är öppet må-on 9.00-12.00, tfn. 09 239 1005
Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo.