Gudstjänst

Gudstjänster

På söndagar och och andra helgdagar firar församlingen gudstjänst.

I Sibbo kyrka hålls mässa söndagar och helgdagar kl 12, under sommaren hålls gudstjänsterna i regel i Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid.

Gudstjänster hålls också på följande platser:

Söderkulla kyrka, fjärde söndagen i månaden kl.10 samt kvällsmässa, andra söndagen i månaden kl.18. 
Norra Paipis bykyrka, vissa söndagar kl 10, oftast med nattvard
Servicehuset Linda i Söderkulla, vissa torsdagar kl 14 som veckomässa med nattvard
Servicehuset Elsie i Nickby, vissa fredagar kl 10:45, som veckomässa med nattvard.

Närmare uppgifter om tider och medverkande ingår förutom i Händelsekalendern också i S:t Sigfrids Kungörelser samt i Kyrkpressen.