Skriftskola

De unga samlas i Källaren i församlingshemmet

Ungdomarna är församlingens framtid. Därför är det viktigt att verksamheten för dem är både engagerande och meningsfull.

De flesta tonåringar som är medlemmar i Sibbo svenska församling kommer i kontakt med verksamheten genom att delta i skriftskolan och bli konfirmerade. Ungdomssamlingarna  på onsdagar i Källaren är också en viktig och populär inkörtsport till att bli en aktiv och ansvarstagande församlingsmedlem, som hjälpledare på församlingens läger eller som en aktiv deltagare i gudstjänster och andra aktiviteter.