Diakonisyföreningen

Ett sätt att delta i diakoniarbetet och dessutom ha trevligt i gemenskap med andra.

Diakonisyföreningen träffas varannan vecka på Prästgården.

Vi träffas kring samtal och handarbete och varje samling börjar med en kort andakt och psalm. Därefter dricker vi kaffe. Alla kan hämta sina egna handarbeten, som man kan jobba på under träffens gång. Handarbeten säljs på julauktion som avslutning på säsongen.

Kretsen är en del av Sibbo svenska diakoniförening rf:s verksamhet.

Diakonisyföreningen