Diakonisyföreningen

Diakonisyföreningen är en öppen grupp som samlas varannan vecka på Prästgården, Kungsvägen 28.

På programmet finns en kort andakt, gemensam kaffestund, medtagna handarbeten och högläsning. Det finns också tid för umgänge. Deltagarna turas om att baka något till kaffet och ansvara för kaffekokandet. 

En gång i året åker Diakonisyföreningen på en halvdagsutfärd med buss. 

Diakonisyföreningen ordnar en egen julbasar i början av december där det finns handarbeten och hembakt till försäljning. Tidpunkten för basaren annonseras närmare i Kyrkpressen, på församlingens hemsida och på sociala medier.  

Diakonisyföreningen