Allmänt om begravning och begravningsväsendet

I Finland är begravning en samhällelig uppgift, som via lagstiftningen överlåtits att skötas av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Om begravningen stadgas i begravningslagenÖppna länk i ny flik och kyrkolagenÖppna länk i ny flik (länkarna går till en annan webbplats). Om verksamheten på Sibbo Kyrkobys begravningsplats regleras i reglementet för begravningsväsendet och dispositionsplanen för begravningsplatsen.

Enligt begravningslagen har alla rätt att bli begravda på begravningsplatsen i sin hemkommuns evangelisk-lutherska församling eller kyrkliga samfällighet.

Vid begravning är utgångspunkten att religionsfrihet råder samt jämlik och värdig behandling.

Sibbobor har rätt att bli begravda på Sibbo kyrkliga samfällighets begravningsplats och gravplats överlåts i samband med dödsfall. De som inte är ortsbor kan inlösa en ny kist- eller urngravplats på Kyrkoby begravningsplats. 

Uppgifter om begravningar kan erhållas t.ex. från Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sidor