Sibbo kyrka

Sibbo kyrka

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

(09) 239 1005

Kyrkans bottenplan är ett lån från kontinentala, medeltida katedraler. Kyrkan byggdes under en tid med upprepningsstilar (kertaustyylit) i Finland. För kyrkornas del var den nygotiska stilen förhärskande under denna tid.

Den sk. "snickarglädjen" i interiören är inspirerad av byggnadsstilen i tsartidens Ryssland. Den ursprungliga interiören har bevarats. Detta är värdefullt, eftersom övriga finländska kyrkor i samma stil senare har byggts om.

Ursprungligen hade kyrkan ca 1.500 sittplatser, av vilka ca 1.000 finns kvar. Att Sibbo fick en så stor tegelkyrka i mellaneuropeisk stil skall ses mot bakgrunden av förryskningssträvandena vid samma tid, och det faktum att kyrkan byggdes på synlig plats vid Kungsvägen mot S:t Petersburg. Församlingens storlek i slutet av 1800-talet motiverade inte en så stor kyrka.

År 2001 återställdes kyrkans interiör i ursprungligt skick, efter en ombyggnad på 1930-talet.

Det fristående altaret låter prästen stå vänd mot församlingen. Koret är öppet och rymligt, vilket är viktigt i gudstjänsten. Det som händer framme i kyrkan är ofta rörligt och kräver utrymme.

Altartavlan är målad av Alexandra Frosterus-Såltin, efter original av dansken Carl Bloch 1834-1890.

Sibbo kyrka byggdes år 1885. Arkitekt var Theodor Decker, som då bodde på Östersundom gård.

Kyrkan är en tornförsedd långkyrka (processionskyrka) med tvärskepp och korabsid (halvcirkel-format utrymme, som inrymmer sakristian, hör till koret som ett utrymme bakom altaret med sittplatser för biskopen och prästerna).

En ramp för rörelsehämmade finns, så man med rullstol kan komma in i kyrkan, och vidare fram till nattvardsbordet.

På läktarvåningen kan utrymmet ovanför koret användas för sammankomster av olika slag.

I kyrksalens bakersta del finns två mindre rum. De kan användas på olika sätt. 

Kyrkan är öppen på dagarna under sommaren samt under gudstjänster och förrättningar.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 2.4 kl. 12.00 -13.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Familjemässa

Familjemässa i Sibbo kyrka
on 5.4 kl. 18.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Passions andakt

Passionsandakt i Stillaveckan
to 6.4 kl. 18.00 -19.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Mässa på skärtorsdag

Mässa på skärtorsdag
fr 7.4 kl. 12.00 -13.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Långfredagsgudstjänst

Gudstjänst på långfredag
sö 9.4 kl. 13.00 -14.30

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Högmässa på påskdagen

Högmässa i Sibbo kyrka
sö 16.4 kl. 12.00 -13.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Högmässa

Högmässa i Sibbo kyrka.
fr 21.4 kl. 15.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Konfirmationsövning (Sportlovsgruppen)

Konfirmationsövning för Sportlovsgruppen 21.4.2023 kl. 15.00.
sö 23.4 kl. 13.00 -14.30

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo