Sibbo kyrka

Sibbo kyrka

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

(09) 239 1005

Kyrkan är öppen under gudstjänster och förrättningar. Övriga besökstillfällen kan bokas från pastorskansliet 09 239 10 05.

Kyrkans bottenplan är ett lån från kontinentala, medeltida katedraler. Kyrkan byggdes under en tid med upprepningsstilar (kertaustyylit) i Finland. För kyrkornas del var den nygotiska stilen förhärskande under denna tid.

Den sk. "snickarglädjen" i interiören är inspirerad av byggnadsstilen i tsartidens Ryssland. Den ursprungliga interiören har bevarats. Detta är värdefullt, eftersom övriga finländska kyrkor i samma stil senare har byggts om.

Ursprungligen hade kyrkan ca 1.500 sittplatser, av vilka ca 1.000 finns kvar. Att Sibbo fick en så stor tegelkyrka i mellaneuropeisk stil skall ses mot bakgrunden av förryskningssträvandena vid samma tid, och det faktum att kyrkan byggdes på synlig plats vid Kungsvägen mot S:t Petersburg. Församlingens storlek i slutet av 1800-talet motiverade inte en så stor kyrka.

År 2001 återställdes kyrkans interiör i ursprungligt skick, efter en ombyggnad på 1930-talet.

Det fristående altaret låter prästen stå vänd mot församlingen. Koret är öppet och rymligt, vilket är viktigt i gudstjänsten. Det som händer framme i kyrkan är ofta rörligt och kräver utrymme.

Altartavlan är målad av Alexandra Frosterus-Såltin, efter original av dansken Carl Bloch 1834-1890.

Sibbo kyrka byggdes år 1885. Arkitekt var Theodor Decker, som då bodde på Östersundom gård.

Kyrkan är en tornförsedd långkyrka (processionskyrka) med tvärskepp och korabsid (halvcirkel-format utrymme, som inrymmer sakristian, hör till koret som ett utrymme bakom altaret med sittplatser för biskopen och prästerna).

En ramp för rörelsehämmade finns, så man med rullstol kan komma in i kyrkan, och vidare fram till nattvardsbordet.

På läktarvåningen kan utrymmet ovanför koret användas för sammankomster av olika slag.

I kyrksalens bakersta del finns två mindre rum. De kan användas på olika sätt. 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sön 16.6 kl. 12.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Högmässa i Sibbo kyrka

Högmässa i Sibbo kyrka
sön 14.7 kl. 12.00 -13.30

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Friluftsgudstjänst vid Sibbo kyrka

Gudstjänst på kyrkbacken,
tis 6.8 kl. 18.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Välsignelse inför skolstart

Välsignelse inför skolstart
sön 25.8 kl. 12.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Högmässa i Sibbo kyrka

Högmässa i Sibbo kyrka
sön 1.9 kl. 13.00 -14.30

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Konfirmationsmässa, Juni 1

Konfirmationsmässa, Juni 1
fre 6.9 kl. 15.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Konfirmationsövning Juni 2

Konfirmationsövning Juni 2 gruppen
sön 8.9 kl. 13.00 -14.30

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Konfirmationsmässa, Juni 2

Konfirmationsmässa, Juni 2
sön 15.9 kl. 13.00

Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

Konfirmationsmässa, Augusti och dagskriftskola

Konfirmationsmässa, Augusti och dagskiftskola