Kyrkokör

Kyrkokören övar på måndagar klockan 18 i Kyrkoby församlingshem eller i Sibbo kyrka.

Kören deltar i församlingens gudstjänster och andra evenemang. Dirigent är t.f. kantor Sinikka Stöckell.

Kyrkokör

Tag kontakt

Kantor (t.f.)
Leder kyrkokören och kaffekören till den 1.12.2021