Kyrkokör

Kyrkokören övar på måndagar klockan 18 i Kyrkoby församlingshem eller i Sibbo kyrka.

Kören deltar i församlingens gudstjänster och andra evenemang. Dirigent är t.f. kantor Sinikka Stöckell.

Kyrkokör