Kyrkokör

Kyrkokören övar på torsdagar klockan 18 i Kyrkoby församlingshem eller i Sibbo kyrka.

Kören deltar i församlingens gudstjänster och andra evenemang. Dirigenter är Camilla Wiksten-Rönnbacka och Lauri Palin

Kyrkokör