Uthyrning av utrymmen 2020

Villkor och avgifter

Utrymmen kan reserveras på Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomikontor vardagar kl. 9-12, tfn. 09-2391262.
Hyran gäller för en dag kl. 7.00 - 22.00. Föregående dag kan reserveras för förberedelser mellan kl. 18.00 - 22.00. För detta debiteras en halvdags hyra.
Ingen hyra debiteras för dopfestens första sex (6) timmar ifall det är frågan om en medlem av Sibbo församlingar eller ifall en av mor- eller farföräldrarna är medlem av Sibbo församlingar.
Kärl som går sönder debiteras av de som hyr utrymmet.
För tilläggsstädning debiteras 50 €/timme.
Icke kyrkliga tillställningar kan reserveras tidigast ett halvår före uthyrningsdagen.

 

Avgifterna gäller medlemmar i Sibbo svenska församling eller Sipoon suomalainen seurakunta. Avgiften för utomstående är inom parentes.

KYRKOR


Sibbo kyrka 0 € (reserveringsavgift 100 €)
Gamla kyrkan 0 € (reserveringsavgift 100 €)
Söderkulla kyrka, kyrksalen 0 € (reserveringsavgift 100 €)
Dop i kyrkan är alltid avgiftsfritt.

JORDFÄSTNINGAR 

Medlem i ev.luth.
kyrkan Övriga
Ljuset kapell utan avgift 300 €
Sibbo kyrka utan avgift 500 €
Söderkulla kyrka utan avgift 500 €
sid 1
- Utrymmen kan reserveras på Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomikontor vardagar kl. 9-12, tfn. 09-239
1262.
- Hyran gäller för en dag kl. 7.00 - 22.00. Föregående dag kan reserveras för förberedelser mellan kl.
18.00 - 22.00. För detta debiteras en halvdags hyra.
- Ingen hyra debiteras för dopfestens första sex (6) timmar ifall det är frågan om en medlem av Sibbo
församlingar eller ifall en av mor- eller farföräldrarna är medlem av Sibbo församlingar.
- Kärl som går sönder debiteras av de som hyr utrymmet.
- För tilläggsstädning debiteras 50 €/timme.
- Icke kyrkliga tillställningar kan reserveras tidigast ett halvår före uthyrningsdagen.
- För vigseltillfällen av de brudpar, där ingendera är medlem i Sibbo församlingar uppbärs förutom
reserveringsavgiften, 120 € som ersättning för vaktmästartjänster. Ifall någon av brudparets föräldrar
hör till Sibbo församlingar, uppbärs inga avgifter.
- För användningen av kyrkan till annan än församlingsverksamhet uppbärs förutom
reserveringsavgiften, ersättning för vaktmästartjänster, 50 €/t.
- Av utomstående, avgiftsbelagda, rent kommersiella evenemang uppbärs en bruksavgift på 10 % av
biljettintäkterna/obligatoriska programblad dock minst 600 € mån-fre, 800 € lör-sön.

JORDFÄSTNINGAR (hyran för utrymmet)


Ljuset kapell 0 € (300 €)
Sibbo kyrka 0 € (500 €)
Söderkulla kyrka 0 € (500 €)

Utrymmen kan reserveras på Sibbo kyrkliga samfällighets ekonomikontor vardagar kl. 9-12, tfn. 09-2391262.
Hyran gäller för en dag kl. 7.00 - 22.00. Föregående dag kan reserveras för förberedelser mellan kl. 18.00 - 22.00. För detta debiteras en halvdags hyra.
Ingen hyra debiteras för dopfestens första sex (6) timmar ifall det är frågan om en medlem av Sibbo församlingar eller ifall en av mor- eller farföräldrarna är medlem av Sibbo församlingar.
- Kärl som går sönder debiteras av de som hyr utrymmet.
- För tilläggsstädning debiteras 50 €/timme.
- Icke kyrkliga tillställningar kan reserveras tidigast ett halvår före uthyrningsdagen.
- För vigseltillfällen av de brudpar, där ingendera är medlem i Sibbo församlingar uppbärs förutom
reserveringsavgiften, 120 € som ersättning för vaktmästartjänster. Ifall någon av brudparets föräldrar
hör till Sibbo församlingar, uppbärs inga avgifter.
- För användningen av kyrkan till annan än församlingsverksamhet uppbärs förutom
reserveringsavgiften, ersättning för vaktmästartjänster, 50 €/t.
- Av utomstående, avgiftsbelagda, rent kommersiella evenemang uppbärs en bruksavgift på 10 % av
biljettintäkterna/obligatoriska programblad dock minst 600 € mån-fre, 800 € lör-sön.
- För medlemmar i ev.luth. kyrkan uppbärs ingen hyra för användningen av utrymmet vid jordfästning.
För övriga uppbärs en hyra för utrymmet enligt ovan.


KYRKOBY FÖRSAMLINGSHEM
Medlem av Sibbo
församlingar Övriga
Lilla salen (30 pers.) 100 € 200 €
Nya salen (70 pers.) 170 € 340 €
Stora salen (130 pers.) 190 € 380 €
Borddukar/st 7 € 7 €
SÖDERKULLA KYRKA (se kyrksalens hyra under rubriken KYRKOR)
Medlem av Sibbo
församlingar Övriga
Hela församlingssalen 170 € 340 €
Mötesutrymmet 75 € 150 €
Klubbrum (ungdomsutrymnet, 60 personer) 75 € 150 €
Klubbrum (familjeklubbutrymnet, 30 personer) 75 € 150 €
Klubbrum (dagklubbutrymnet, 30 personer) 75 € 150 €
Borddukar/st 7 € 7 €
- De brevidliggande klubbutrymnena uthyres alltid tillsammans, ifall köket behövs.
PRÄSTGÅRDEN
Medlem av Sibbo
församlingar Övriga
Festsalarna (35 pers.) 170 € 340 €
Mötesutrymmet 100 € 200 €
Borddukar/st 7 € 7 €
PRÄSTHOLMEN (maj-september)
Medlem av Sibbo
församlingar Övriga
Huvudbyggnad, köksutrymmen, bastuavdelning 200 €/dygn 300 €/dygn