Smultronstället

Smultronstället är en samtalsgrupp för pensionerade kvinnor som samlas 10 gånger kring olika teman. 

Innehållet utgår från de samtalsämnen gruppen vill lyfta upp och samtala kring. Centralt är gemenskapen och den andliga dimensionen.

Gruppen är tidsbunden och pågår till maj 2024 men man kan komma med när som helst. För mer info kontakta diakonen på 050 566 3691.
 

Smultron