Sibbo kyrkliga samfällighet

Sibbo kyrkliga samfällighet omfattar Sipoon suomalainen seurakunta (ca 9.000 medlemmar) och Sibbo svenska församling (ca 6.000 medlemmar). Hit hör alla medlemmar i Finlands evangelisk-lutherska kyrka som är bosatta i Sibbo, och också utomlands bosatta (sk. frånvarande) Sibbobor som är finländska medborgare.

Samfällighetens uppgift är att förvalta församlingarnas gemensamma byggnader och lokaler, begravningsplatsen samt församlingarnas ekonomiska tillgångar.

Samfällighetens viktigaste fastigheter är:

Kontakt

EKONOMIKONTORET

Ämbetshuset, Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo
tfn (09) 239 1262, fax (09) 239 2711
öppet må-fr kl. 9 - 12

Ekonomichef
Jenna Rask-Backman
tfn: 050 566 3681
e-post: jenna.rask-backman@evl.fi