Vi sjunger rörelsesånger, dansar, leker och umgås. Vi upptäcker tonernas och rytmernas härliga värld tillsammans. För barn iåldern 1-3 år i sällskap av vuxen. I Kyrkoby församlingshem onsdag kl.10.15-12.00.

Anmälning till Camilla Wiksten-Rönnbacka per sms eller e-post.