Pastorsexpeditionen

Vid pastorsexpeditionen kan du

  • beställa ämbetsbetyg och släktutredningar
  • anhålla om hindersprövning för vigsel
  • boka präst och utrymmen till förrättningar så som dop, bröllop och begravning

Pastorsexpeditionen är öppen
måndag-onsdag kl. 9-12

Adress:
Stora Byvägen 1
04130 SIBBO

Telefon: (09) 239 1005
E-post: sibbo.forsamling@evl.fi
Fax: (09) 239 2923

 

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret har hand om:

  • gravärenden
  • fakturering och betalning av räkningar
  • fastighetsärenden
  • den kyrkliga samfällighetens förvaltning

Ekonomikontoret är öppet
måndag - fredag 9-12

Adress:
Stora byvägen 1
04130 SIBBO

Telefon: (09) 239 1262
Fax: (09) 239 2711