Pastorsexpeditionen

Vid pastorsexpeditionen kan du

  • boka präst och utrymmen till förrättningar så som dop, bröllop och begravning

Om du vill beställa ämbetsbevis eller anhålla om hindersprövning för äktenskap ska du vända dig till Kustens och Ålands centralregister. Mera info hittar du under fliken Ämbetsbevis.

Pastorsexpeditionen är öppen
måndag, tisdag och torsdag kl. 9-12

Adress:
Stora Byvägen 1
04130 SIBBO

Telefon: (09) 239 1005
E-post: sibbo.forsamling@evl.fi
Fax: (09) 239 2923

 

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret har hand om:

  • gravärenden
  • fakturering och betalning av räkningar
  • fastighetsärenden
  • den kyrkliga samfällighetens förvaltning

Ekonomikontoret är öppet
måndag - fredag 9-12

Adress:
Stora byvägen 1
04130 SIBBO

Telefon: (09) 239 1262
E-post: sipoonseurakuntayhtyma@evl.fi