Sibbo kyrkliga samfällighets faktureringsanvisningar

 

Vi tar helst emot inköpsfakturorna som nätfakturor. 

Behandlingen av nätfakturor är snabbare, mer tillförlitlig och billigare för både avsändaren och mottagaren än behandlingen av pappersfakturor. 
Om ni inte har möjlighet att skicka nätfakturor från ert faktureringssystem, kan ni använda den avgiftsfrialeverantörsportalen eller kontakta beställaren för tilläggsinformation.

Faktureringsformatet för nätfakturor ska enligt vad som anges i lagen om nätfakturor vara Finvoice 3.0 eller TEAPPSXML3.0. Ytterligare information om adressen https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190241.
Vi ber er observera att den gällande faktureringsadressen alltid ska synas också på fakturans bild när nätfakturor sänds.

Leverantörsportal
Leverantörsportalen är en tjänst där fakturor man upprättar och skickar fakturor elektroniskt, om fakturaavsändaren inte har ett faktureringssystem. Leverantörsportalen kräver registrering. Om ni vill registrera er som användare av portalen kan ni meddela detta genom att fylla i registreringsblanketten på webbplatsen https://evl.fi/plus/forvaltning-och-ekonomi/centralforvaltningens-ekonomi/kyrkans-servicecentral.

Logga in i leverantörsportalen på adressen https://www.laskuhotelli.fi/portaali. Vid den första inloggningen rekommenderar vi att ni bekantar er med anvisningarna för leverantörsportalen på adressen https://www.telia.fi/yrityksille/asiakastuki/muut-tuotteet/telia-talous/telia-talous-kayttoohjeet.

 

Faktureringsuppgifter

 

Fakturamottagare: Sibbo kyrkliga samfällighet

Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
E-fakturaadress: 003702035311

 

Fakturamottagare: Sibbo svenska församling

Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
E-fakturaadress: 003702035311102

 

Fakturamottagare: Sipoon suomalainen seurakunta

Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029
E-fakturaadress: 003702035311103