Sibbo kyrkliga samfällighets faktureringsanvisningar

 

Vi tar helst emot inköpsfakturorna som e-fakturor. 

Behandlingen av e-fakturor är snabbare, mer tillförlitlig och billigare för både avsändaren och mottagaren än behandlingen av pappersfakturor. 

Om e-fakturor inte är ett alternativ, skickas fakturorna per post eller som bilaga i e-postmeddelandet till inskanningsservicen på kyrkans servicecentral. Fakturor får inte skickas till Sibbo kyrkliga samfällighets, Sibbo svenska församlings eller Sipoon suomalainen seurakuntas post- eller besöksadress.

Fakturor kan endast skickas som e-postbilagor till adressen (godkänt filformat för bilagor är pdf): 

kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

 

Faktureringsuppgifter

 

Sibbo kyrkliga samfällighet

Kod: BAWCFI22
E-fakturaadress: 003702035311

Faktureringsadress: Kirkon Palvelukeskus/ Sipoon seurakuntayhtymä ++2012 ++, PL 378, 00026 Basware

 

Sibbo svenska församling

Kod: BAWCFI22
E-fakturaadress: 003702035311102


Faktureringsadress: Kirkon Palvelukeskus/Sibbo svenska församling ++2012102 ++, PL 378, 00026 Basware

 

Sipoon suomalainen seurakunta

Kod: BAWCFI22
E-fakturaadress: 003702035311103

Faktureringsadress: Kirkon Palvelukeskus/Sipoon suomalainen seurakunta ++2012103 ++, PL 378, 00026 Basware