Samfällighetens medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till alla anställda i Sibbo kyrkliga samfällighet!Fredrik Geisor

Kyrkvaktmästare, fastighetsskötare
Vaktmästeri Fastighetstjänster

Kristina Holm

Kanslisekreterare

Ekonomi och administration, gravärenden
Pia Nyberg

Församlingsträdgårdsmästare (tjänstledig). Vikarie: Markus Grön (0447506569, 0505663678)

Christer Pousar

Vikarierande kyrkvaktmästare

Jan Skogberg

Kyrkvaktmästare
Fastighetstjänster Vaktmästeri