Vikings veranda

En samtalsgrupp för män.

Vikings veranda håller öppet i Prästgården den andra måndagen i månaden klockan 19. Patrik Frisk håller i diskussionstrådarna.

Vikings veranda