Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Sibbo gamla kyrka, Gamla kyrkan

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid är den av våra finländska medeltida kyrkor som bäst har bevarats i sin ursprungliga medeltida form. 

Unders sommarmånaderna firar församlingen gudstjänst i kyrkan. Den är också en populär vigsel- och konsertkyrka. På sommaren besöks kyrkan av tusentals turister.

Kyrkan byggdes i mitten av 1400-talet, av tyska eller möjligen holländska kyrkbyggare på en plats där sannolikt en träkyrka från början av 1300-talet hade stått tidigare. 

Kyrkan är byggd på ett sätt som var typiskt för våra medeltida fastlandskyrkor. Det rektangulära och tornlösa långhuset begränsas i öster och väster av höga gavlar och täcks av ett brant sadeltak. Det dels två-, dels treskeppiga kyrkrummet är unikt. Det täcks dels av enkla kryssvalv, och dels av stjärnvalv. Också mellanformer förekommer. Valven är smyckade med enkla målningar från medeltiden. I dessa förekommer symboler av hedniskt ursprung (som visserligen senare har tolkats enligt kristen tradition, och därför fått bli kvar).

Klockstapeln är uppförd i barockstil på 1700-talet.

Triumfkrucifixet ovanför altaret har ursprungligen funnits ovanför ingången till korpartiet, i anslutning till en avskiljande inhägnad av koret. Motivet är Den segrande himlakonungen. Troligen från 1400-talet.

Predikstolen anses vara gjord i Finland under sent 1500-tal, men med utländsk förebild.

I kyrkan hänger ett votivskepp, donerat på 1840-talet av sjökapten Waenerberg.

Kyrkan är öppen under sommarmånaderna. Från september till och med maj är kyrkan öppen enligt överenskommelse.

Parkering Parkering

Evenemang

sö 23.4 kl. 13.30

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Andakt på St.Göransdag

Scouternas skyddshelgon Sankt Göran firas 23.april.