Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Sibbo gamla kyrka, Gamla kyrkan

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrids

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Kyrkan är öppen under sommarmånaderna. Från september till och med maj är kyrkan öppen enligt överenskommelse.

Läs mer om öppethållningstiderna på vägkyrkornas webbplats.

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid är den av våra finländska medeltida kyrkor som bäst har bevarats i sin ursprungliga medeltida form. 

Unders sommarmånaderna firar församlingen gudstjänst i kyrkan. Den är också en populär vigsel- och konsertkyrka. På sommaren besöks kyrkan av tusentals turister.

Kyrkan byggdes i mitten av 1400-talet, av tyska eller möjligen holländska kyrkbyggare på en plats där sannolikt en träkyrka från början av 1300-talet hade stått tidigare. 

Kyrkan är byggd på ett sätt som var typiskt för våra medeltida fastlandskyrkor. Det rektangulära och tornlösa långhuset begränsas i öster och väster av höga gavlar och täcks av ett brant sadeltak. Det dels två-, dels treskeppiga kyrkrummet är unikt. Det täcks dels av enkla kryssvalv, och dels av stjärnvalv. Också mellanformer förekommer. Valven är smyckade med enkla målningar från medeltiden. I dessa förekommer symboler av hedniskt ursprung (som visserligen senare har tolkats enligt kristen tradition, och därför fått bli kvar).

Klockstapeln är uppförd i barockstil på 1700-talet.

Triumfkrucifixet ovanför altaret har ursprungligen funnits ovanför ingången till korpartiet, i anslutning till en avskiljande inhägnad av koret. Motivet är Den segrande himlakonungen. Troligen från 1400-talet.

Predikstolen anses vara gjord i Finland under sent 1500-tal, men med utländsk förebild.

I kyrkan hänger ett votivskepp, donerat på 1840-talet av sjökapten Waenerberg.

Läge på kartan

Parkering Parkering

Evenemang

lör 22.6 kl. 12.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Mässa på midsommardagen

Mässa på midsommardagen
sön 30.6 kl. 12.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Högmässa i gamla kyrkan

Högmässa i gamla kyrkan
tors 4.7 kl. 19.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Sommarkonsert i Gamla kyrkan

Församlingarna bjuder under sju torsdagar i juli och augusti på en sommarkonsertserie i Sibbo gamla kyrka. Inträdet är fritt och till de flesta konserter finns program till salu för 5 euro. Marthornas Klockstapelkafé är öppet vid klockstapeln under konserterna.
sön 7.7 kl. 12.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Högmässa i Sibbo gamla kyrka

Högmässa i gamla kyrkan.
tors 11.7 kl. 19.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Sommarkonsert i Gamla kyrkan

Församlingarna bjuder under sju torsdagar i juli och augusti på en sommarkonsertserie i Sibbo gamla kyrka. Inträdet är fritt och till de flesta konserter finns program till salu för 5 euro. Marthornas Klockstapelkafé är öppet vid klockstapeln under konserterna.
tors 18.7 kl. 19.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Sommarkonsert i Gamla kyrkan

Församlingarna bjuder under sju torsdagar i juli och augusti på en sommarkonsertserie i Sibbo gamla kyrka. Inträdet är fritt och till de flesta konserter finns program till salu för 5 euro. Marthornas Klockstapelkafé är öppet vid klockstapeln under konserterna.
sön 21.7 kl. 12.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Högmässa i Sibbo gamla kyrka

Högmässa i Sibbo gamla kyrka.
tors 25.7 kl. 19.00

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Sommarkonsert i Gamla kyrkan

Församlingarna bjuder under sju torsdagar i juli och augusti på en sommarkonsertserie i Sibbo gamla kyrka. Inträdet är fritt och till de flesta konserter finns program till salu för 5 euro. Marthornas Klockstapelkafé är öppet vid klockstapeln under konserterna.