Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Sibbo gamla kyrka, Gamla kyrkan

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid

Brobölevägen 68, 04130 Sibbo

Kyrkan är öppen under sommarmånaderna. Från september till och med maj är kyrkan öppen enligt överenskommelse.

Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid är den av våra finländska medeltida kyrkor som bäst har bevarats i sin ursprungliga medeltida form. 

Unders sommarmånaderna firar församlingen gudstjänst i kyrkan. Den är också en populär vigsel- och konsertkyrka. På sommaren besöks kyrkan av tusentals turister.

Kyrkan byggdes i mitten av 1400-talet, av tyska eller möjligen holländska kyrkbyggare på en plats där sannolikt en träkyrka från början av 1300-talet hade stått tidigare. 

Kyrkan är byggd på ett sätt som var typiskt för våra medeltida fastlandskyrkor. Det rektangulära och tornlösa långhuset begränsas i öster och väster av höga gavlar och täcks av ett brant sadeltak. Det dels två-, dels treskeppiga kyrkrummet är unikt. Det täcks dels av enkla kryssvalv, och dels av stjärnvalv. Också mellanformer förekommer. Valven är smyckade med enkla målningar från medeltiden. I dessa förekommer symboler av hedniskt ursprung (som visserligen senare har tolkats enligt kristen tradition, och därför fått bli kvar).

Klockstapeln är uppförd i barockstil på 1700-talet.

Triumfkrucifixet ovanför altaret har ursprungligen funnits ovanför ingången till korpartiet, i anslutning till en avskiljande inhägnad av koret. Motivet är Den segrande himlakonungen. Troligen från 1400-talet.

Predikstolen anses vara gjord i Finland under sent 1500-tal, men med utländsk förebild.

I kyrkan hänger ett votivskepp, donerat på 1840-talet av sjökapten Waenerberg.

Parkering Parkering