Kyrkoby församlingshem

Församlingshemmet

Stora byvägen 1 , 04130 Sibbo

Kyrkoby församlingshem används av både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Då församlingarna inte har egen verksamhet i någon sal kan denna hyras i samband med kyrkliga förrättningar, tex. kaffeservering efter dop och vigsel, och minnesstunder vid begravningar.

Byggnaden är snart 50 år gammal, men senare renoverad och tillbyggd.

I byggnaden finns tre salar, och ett centralt kök. 

De tre salarna är:

  • Stora salen, med plats för ca 100-120 personer
  • Nya salen, med plats för högst 80 personer
  • Blå Rummet, med plats för högst 30 personer
  • Dagklubben har egna utrymmen i huset.


Alla salar kan vara i bruk samtidigt. Närmare uppgifter om uthyrning får man på ekonomikontoret.

I praktiska frågor som berör Kyrkoby församlingshem kan man vända sig till församlingsmästare Svante Nystén eller husmor Susanne Ingelin-Laine. Ekonomikontoret svarar också på frågor.

Info
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

fr 26.8 kl. 10.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Bönepromenad

Bönen bär oss i livet. Kom och be för viktiga ämnen i våra liv
må 5.9 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem
fr 9.9 kl. 10.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Bönepromenad

Bönen bär oss i livet. Kom och be för viktiga ämnen i våra liv
on 14.9 kl. 9.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Babyrytmik

Babyrytmik och Knatte rytmik
on 14.9 kl. 10.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Knatterytmik

Knatterytmik för barn i åldern 2-3 år i sällskap av vuxen.
må 19.9 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem
on 21.9 kl. 9.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Babyrytmik

Babyrytmik
on 21.9 kl. 10.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Knatterytmik

Knatterytmik för barn i åldern 2-3 år i sällskap av vuxen.