Kyrkoby församlingshem

Församlingshemmet

Stora byvägen 1 , 04130 Sibbo

Kyrkoby församlingshem används av både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Då församlingarna inte har egen verksamhet i någon sal kan denna hyras i samband med kyrkliga förrättningar, tex. kaffeservering efter dop och vigsel, och minnesstunder vid begravningar.

Byggnaden är snart 50 år gammal, men senare renoverad och tillbyggd.

I byggnaden finns tre salar, och ett centralt kök. 

De tre salarna är:

  • Stora salen, med plats för ca 100-120 personer
  • Nya salen, med plats för högst 80 personer
  • Blå Rummet, med plats för högst 30 personer
  • Dagklubben har egna utrymmen i huset.


Alla salar kan vara i bruk samtidigt. Närmare uppgifter om uthyrning får man på ekonomikontoret.

I praktiska frågor som berör Kyrkoby församlingshem kan man vända sig till församlingsmästare Svante Nystén eller husmor Susanne Ingelin-Laine. Ekonomikontoret svarar också på frågor.

Info
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

sö 23.1 kl. 10.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Juni 2-gruppens startsöndag

Juni 2-gruppens startsöndag i Kyrkoby församlingshem i Sibbo kl. 10.30-13.30
on 26.1 kl. 14.00 -17.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdoms kväll

Ungdomssamling i Källaren.
sö 30.1 kl. 10.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Startsöndag för Augustigruppen

Augustigruppens startsöndag 30. 1.2022 kl. 10.30 i Kyrkoby församlingshem.
on 2.2 kl. 14.00 -20.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdoms kväll

Ungdomssamling i Källaren. Program kl 18.30
må 7.2 kl. 13.00 -15.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

KakaoClubben i Nickby

För dig som är hemma på dagarna med småbarn
ti 8.2 kl. 18.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

on 9.2 kl. 14.00 -20.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdoms kväll

Ungdomssamling i Källaren. Program kl 18.30