Kyrkoby församlingshem

Församlingshemmet

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Byggnaden är snart 50 år gammal, men senare renoverad och tillbyggd.

I byggnaden finns tre salar, och ett centralt kök. 

De tre salarna är:

  • Stora salen, med plats för ca 100-120 personer
  • Nya salen, med plats för högst 80 personer
  • Blå Rummet, med plats för högst 30 personer
  • Dagklubben har egna utrymmen i huset.


Alla salar kan vara i bruk samtidigt. Närmare uppgifter om uthyrning får man på ekonomikontoret.

I praktiska frågor som berör Kyrkoby församlingshem kan man vända sig till husmor Susanne Ingelin-Laine. Ekonomikontoret svarar också på frågor.

Kyrkoby församlingshem används av både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Då församlingarna inte har egen verksamhet i någon sal kan denna hyras i samband med kyrkliga förrättningar, tex. kaffeservering efter dop och vigsel, och minnesstunder vid begravningar.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

on 13.12 kl. 14.00 -20.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdomssamling

Ungdomssamling varje onsdag. Dörrarna till källaren öppnas klockan 14.00, program 17.
on 20.12 kl. 13.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Församlingens julfest

Församlingens julfest
on 10.1 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdomssamling

Ungdomssamling
to 11.1 kl. 18.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Kyrkokör

Församlingens kör för sångglada vuxna.
on 17.1 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdomssamling

Ungdomssamling
to 18.1 kl. 18.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Kyrkokör

Församlingens kör för sångglada vuxna.
lö 20.1 kl. 18.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Församlingskväll

Församlingskväll
on 24.1 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Ungdomssamling

Ungdomssamling