Kyrkoby församlingshem

Församlingshemmet

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Kyrkoby församlingshem används av både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Då församlingarna inte har egen verksamhet i någon sal kan denna hyras i samband med kyrkliga förrättningar, tex. kaffeservering efter dop och vigsel, och minnesstunder vid begravningar.

Byggnaden är snart 50 år gammal, men senare renoverad och tillbyggd.

I byggnaden finns tre salar, och ett centralt kök. 

De tre salarna är:

  • Stora salen, med plats för ca 100-120 personer
  • Nya salen, med plats för högst 80 personer
  • Blå Rummet, med plats för högst 30 personer
  • Dagklubben har egna utrymmen i huset.


Alla salar kan vara i bruk samtidigt. Närmare uppgifter om uthyrning får man på ekonomikontoret.

I praktiska frågor som berör Kyrkoby församlingshem kan man vända sig till församlingsmästare Svante Nystén eller husmor Susanne Ingelin-Laine. Ekonomikontoret svarar också på frågor.

Info
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

on 27.3 kl. 12.00 -13.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Sjueuroslunch

Lunch med andakt för daglediga i Kyrkoby församlingshem.
fr 29.3 kl. 9.30 -11.30

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

KakaoClubben

Förälder-barnklubb i församlingshemmet