Kyrkoby församlingshem

Församlingshemmet

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Byggnaden är snart 50 år gammal, men senare renoverad och tillbyggd.

I byggnaden finns tre salar, och ett centralt kök. 

De tre salarna är:

  • Stora salen, med plats för ca 100-120 personer
  • Nya salen, med plats för högst 80 personer
  • Blå Rummet, med plats för högst 30 personer
  • Dagklubben har egna utrymmen i huset.


Alla salar kan vara i bruk samtidigt. Närmare uppgifter om uthyrning får man på ekonomikontoret.

I praktiska frågor som berör Kyrkoby församlingshem kan man vända sig till församlingsmästare Svante Nystén eller husmor Susanne Ingelin-Laine. Ekonomikontoret svarar också på frågor.

Kyrkoby församlingshem används av både Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Då församlingarna inte har egen verksamhet i någon sal kan denna hyras i samband med kyrkliga förrättningar, tex. kaffeservering efter dop och vigsel, och minnesstunder vid begravningar.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

on 7.12 kl. 13.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Pensionärsjulfest

Pensionärsjulfest
må 12.12 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem
fr 16.12 kl. 10.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Bönepromenad

Bönen bär oss i livet. Kom och be för viktiga ämnen i våra liv
fr 13.1 kl. 10.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Bönepromenad

Bönen bär oss i livet. Kom och be för det som känns viktigt i ditt liv.
on 18.1 kl. 12.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

8€ lunch

Dagledigas lunch
må 23.1 kl. 14.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem

Missionskretsen i Kyrkoby Församlingshem
fr 27.1 kl. 10.00

Stora byvägen 1, 04130 Sibbo

Bönepromenad

Bönen bär oss i livet. Kom och be för det som känns viktigt i ditt liv.