Kaffekören

Kören övar varannan fredag i Prästgården.

Kaffekören är en kör för daglediga som gillar att sjunga och träffas över en kopp kaffe med dopp. Kören övar varannan fredag klockan 10.30 i Prästgården under ledning av t.f kantor Sinikka Stöckell.

Kaffekören