Församlingsrådet

Församlingsrådet i Sibbo svenska församling består av 12 medlemmar som valts i församlingsvalet, kyrkoherde Camilla Ekholm som är ordförande och föredragande och informationssekreterare Mikael Grönroos som är sekreterare.
Församlingsrådet bestämmer om församlingens verksamhet, resurser och medel som tilldelats församlingen. Det är också församlingsrådet som befrämjar det andliga livet samt anställer medarbetare till församlingen.

Församlingsrådet 2019-2022:

Anders Backström, vice ordförande


Tfn 040 5786 809

Magnus Engblom


Tfn 050 5686 917
 

Ann-Britt Olenius-Steffansson


Tfn 050 5233 918
E-post annbritt.beatrice@gmail.com

Carola Juselius

Tfn 040 7727 133
E-post carola.juselius@gmail.com

Hans Lampenius


Tfn 045 6394 976
E-post hans.lampenius@saunalahti.fi

Ingela Lindholm 

Vidar Lindqvist


Tfn 050 531 2601
E-post vidar.lindqvist@icloud.com

Paula Lönnroth


Tfn 041 5071 256
E-post paula.a.lonnroth@gmail.com

Rune Packalén


Tfn 050 582 9291
E-post rune.packalen@elisanet.fi

Ingeborg Wickholm


Tfn 044 2803 667
E-post iwickholm@hotmail.com

Tom Wickholm


Tfn 050 5655 721
E-post tom.wickholm@elisanet.fi

Sven Gustav Åström


Tfn 040 5726 715
E-post sg.astrom@gmail.com