Församlingsrådet

Församlingsrådet i Sibbo svenska församling består av 12 medlemmar som valts i församlingsvalet, kyrkoherde Camilla Ekholm som är ordförande och föredragande och informationssekreterare Mikael Grönroos som är sekreterare.
Församlingsrådet bestämmer om församlingens verksamhet, resurser och medel som tilldelats församlingen. Det är också församlingsrådet som befrämjar det andliga livet samt anställer medarbetare till församlingen.

Församlingsrådet 2023-2026:

Anders Backström


Tfn 040 5786 809
E-post anders.backstrom@elisanet.fi

Magnus Engblom


Tfn 050 5686 917
E-post magnus.engblom@iki.fi

Jörgen Holmberg


Tfn 050 5438 893
E-post jorgen.holmberg@elisanet.fi

Hans Lampenius

Tfn 045 6394 976
E-post hans.lampenius@saunalahti.fi

Vidar Lindqvist


Tfn 050 5312 601
E-post vidar.lindqvist@icloud.com

Paula Lönnroth


Tfn 041 5071 256
E-post paula.a.lonnroth@gmail.com

Kasper Nyberg


Tfn 040 1914 451
E-post kasper.nyberg@sipoo.fi

Anna-Karin Nygren


Tfn 040 5143 488
E-post anna-karin.nygren@kolumbus.fi

Rune PackalénE-post packalen.rune@gmail.com

Terese Pousar


Tfn 046 6217 550
E-post teduli88@hotmail.com

Lilian Skogster


Tfn 040 4779 962
E-post lilianterese@gmail.com

Lisbeth Sved


Tfn 050 4136 206