Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet har sex medlemmar. Som ordförande fungerar Sipoon suomalainen seurakuntas kyrkoherde Juha Ilonen.

Medlemmar:
Tuomas Alaterä, Anders Backström, Carola Juselius, Kaarlo Kuntsi, Hans Lampenius, Maija-Liisa Sahlbom.