Gemensamma kyrkorådet 2023 - 2024

Gemensamma kyrkorådet har sex medlemmar samt ordförande. Som ordförande fungerar Sibbo svenska församlings kyrkoherde Camilla Ekholm.

Medlemmar:

Kyrkoherde Camilla Ekholm, ordförande

Riitta Nissinen (vice ordförande), (ersättare Tarmo Ojala)

Anders Backström, (ersättare Paula Lönnroth)

Vidar Lindqvist, (ersättare Jörgen Holmberg)

Janne Raappana, (ersättare Marika Hyväri)

Maija-Liisa Sahlbom, (ersättare Jani Rämäkkö)

Lisbeth Sved, (ersättare Lilian Skogster)

 

Protokoll

 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter


Gemensamma kyrkorådets protokoll 2022-2023:

Du kommer till protokollen via denna länk:
Sibbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd


Gemensamma kyrkorådets protokoll 2021:

GKR 1_2021

GKR 2_2021

GKR 3_2021

GKR 4_2021

GKR 5_2021

GKR 6_2021

GKR 7_2021

GKR 8_2021

GKR 9_2021

GKR 10_2021