Gemensamma kyrkorådet 2021 - 2022

Gemensamma kyrkorådet har sex medlemmar samt ordförande. Som ordförande fungerar Sipoon suomalainen seurakuntas kyrkoherde Juha Ilonen.

 

Medlemmar:

kyrkoherde Juha Ilonen, ordförande

Tuomas Alaterä, vice ordförande (suppleant Anne Pircklén)

Anders Backström (suppleant Paula Lönnroth)

Carola Juselius (suppleant Ingela Lindholm)

Hans Lampenius (suppleant Vidar Lindqvist)

Kaarlo Kuntsi (suppleant Tarmo Ojala)

Maija-Liisa Sahlbom (suppleant Lilli Kahri)

 

Protokoll

 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter


Gemensamma kyrkorådets protokoll 2022:

Du kommer till protokollen via denna länk:
Sibbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd 2022 


Gemensamma kyrkorådets protokoll 2021:

GKR 1_2021

GKR 2_2021

GKR 3_2021

GKR 4_2021

GKR 5_2021

GKR 6_2021

GKR 7_2021

GKR 8_2021

GKR 9_2021

GKR 10_2021