Gemensamma kyrkorådet 2021 - 2022

Gemensamma kyrkorådet har sex medlemmar samt ordförande. Som ordförande fungerar Sipoon suomalainen seurakuntas kyrkoherde Juha Ilonen.

 

Medlemmar:

kyrkoherde Juha Ilonen, ordförande

Tuomas Alaterä, vice ordförande (suppleant Anne Pircklén)

Anders Backström (suppleant Paula Lönnroth)

Carola Juselius (suppleant Ingela Lindholm)

Hans Lampenius (suppleant Vidar Lindqvist)

Kaarlo Kuntsi (suppleant Tarmo Ojala)

Maija-Liisa Sahlbom (suppleant Lilli Kahri)