Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är en klubb riktad till barn som går i klass 3 och 4.
Klubben träffas varje torsdag kl. 14.30-16.30 i Söderkulla kyrkas klubbutrymmen (nedre våningen) för lek och aktiviteter, mellanmål och en kort andakt.
Klubben kör igång 20.8 2020. Kolla evenemangskalendern. Kjell Lönnqvist och Isabella Munck