Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är en klubb riktad till barn som går i klass 3 och 4.
Klubben träffas varje torsdag kl. 13.30-16 i Söderkulla kyrkas klubbutrymmen (nedre våningen) för lek och aktiviteter, mellanmål och en kort andakt.
Observera att torsdagsklubben INTE har öppet på sportlovet (20.2), skärtorsdag (9.4) och valborgsmässoafton (30.4).
Sista gången vi träffas under våren är torsdagen den 14 maj.
Torsdagsklubben är en öppen klubb, anmälan är inte nödvändig. 

Lekande barn.