Torsdagsklubben

Torsdagsklubben är en klubb riktad till barn som går i klass 3 och 4.
Klubben träffas varje torsdag kl. 13.30-16 i Söderkulla kyrkas klubbutrymmen (nedre våningen) för lek och aktiviteter, mellanmål och en kort andakt.
Klubben kör igång i september. Kolla evenemangskalendern. Kjell Lönnqvist och Isabella Munck

Lekande barn.