Höst- och vinter på Kyrkoby begravningsplats

Från och med oktober får man hämta lyktor och ljus till Kyrkoby begravningsplats. Önskemålet är att lyktor, ljus, granris eller ljung skulle hämtas till gravarna först närmare alla helgons dag. 

Utbrunna gravljus bör städas bort från begravningsplatsen före utgången av april. Lyktor, glasburkar eller andra tillbehör får inte lagras bakom gravstenarna.  Utbrunna ljus, plasthöljen och glas sätts i blandavfallet som bränns till energi. Gravljusens och lyktornas metalldelar sorteras i metallinsamlingskärl som återfinns vid utgångarna från begravningsplatsen vid Ljusets kapell, det gamla gravkapellet och vid servicebyggnaden.

Vid minnesstenen för personer som är begravda på andra orter bör ljusen placeras tillräckligt långt från varandra eftersom ljusen kan flamma upp av hettan och därmed skada stenen eller växtlighet i närheten.

Vattenposterna stängs av den 15 oktober. Vid väggen till Ljusets kapell finns en vattenpost som kan änvändas också efter avstängningen.