Sibbo kyrkliga samfällighets medlemsstatistik 31.12.2020 (21.12.2019)

Sibbo svenska församling: 5 418 medlemmar (5 491 år 2019)
Sipoon suomalainen seurakunta: 9 449 medlemmar (9 305 år 2019)
Sibbo kyrkliga samfällighet totalt: 14 867 medlemmar (14 796 år 2019)

Av den finskspråkiga befolkningen i Sibbo är 67,8 % medlemmar i Sipoon suomalainen seurakunta och av den svenskspråkiga befolkningen är 83,4 % medlemmar i Sibbo svenska församling.

Totalt är 68,6 % (69,9 % år 2019) av Sibbos befolkning medlemmar i Sibbo kyrkliga samfällighet.