Begravningsalternativen är:

  • kistbegravning
  • urnbegravning på namngiven urnplats
  • gravläggning av urnan eller askan, där urnan eller askan gravläggs i minneslunden och platsen inte märks ut särskilt
  • utspridning av aska

 

BEGRAVNINGSAVGIFTER 2024
 

INLÖSEN

Sibbobo

Gravinlösen, kistgrav 200 €
Gravinlösen, urngrav 100 €
Minneslund 0 €

Icke Sibbobo

Gravinlösen, kistgrav 500 €
Gravinlösen, urngrav 200 €
Minneslund 0 €

Konfessionslöst gravområde

Gravinlösen, kistgrav 200 €
Gravinlösen, urngrav 100 €BEGRAVNINGSKOSTNADER

Sibbobo

Begravningskostnader, kistbegravning (inkl. iståndsättning av graven) 500 €
Begravningskostnader, urnbisättning 100 €
Begravningskostnader, minneslund 100 €

Icke Sibbobo

Begravningskostnader, kistbegravning (inkl. iståndsättning av graven) 650 €
Begravningskostnader, urnbisättning 150 €
Begravningskostnader, minneslund 150 €

Konfessionslöst gravområde

Begravningskostnader, kistbegravning (inkl. iståndsättning av graven) 500 €
Begravningskostnader, urnbisättning100 €

 

Gravplats för krigsveteran gratis. Gäller ej återinlösen. Åt änkan till en krigsveteran kan vid begäran en gång beviljas befrielse från återinlösen för sådan gravplats, som inlösts för krigsveteran mot avgift före det år 1982 fattade beslutet om gratis veteranplats.

I minneslunden finns en gemensam minnessten, på vilken en metallplatta med den avlidnes uppgifter kan fastsättas. Plattorna beställs av samfälligheten. Priset för plattan är enligt leverantörens prislista. Samfälligheten beställer plattorna av leverantören två gånger om året (i början av maj och början av oktober).