Människor.

Mission är en glädjefylld uppgift

Kyrkan är kallad att dela Jesu arbete i världen. Jesus säger själv så här:

"Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh 20:21)

Kyrkan riktar sig utåt för att ge alla en möjlighet att möta evangelium. Vi förmedlar evangelium med ord och gärningar.

Kyrkan lever ut evangeliet genom att förkunna, genom att tjäna alla och genom att söka gränsöverskridande gemenskap.

Församlingen finns till för lokalbefolkningen men också för en världsvid missionsuppgift. Bara på det sättet lever församlingen och är trogen sin kallelse.

2024 stöder Sibbo svenska församling Finska Missionssällskapets arbete i södra Afrika genom Anna och Bertrand Tikums arbete i i Botswana, Tanzania, Zimbabwe, Sydafrika och Angola, arbetet med barn med funktionsnedsättning och barn från fattiga familjer i Etiopien samt Miljöbanken.