Åttaeuroslunch

I Kyrkoby församlingshems stora sal serverar husmödrarna god hemlagad lunch med kaffe och dessert udda veckors onsdagar kl.12. Tillfället inleds med en andakt och psalmsång.

Lunchtillfällena är populära och samlar ett stort antal daglediga att umgås och njuta av en måltid i gemenskap med andra.

I samband med lunchen kan man också träffa flera av församlingens anställda och en diakon finns alltid på plats. 

Sjueuroslunch