Lediga tjänster

Vid Sibbo kyrkliga samfällighet ledigförklaras en tjänst som

Fastighetschef

Vi söker en engagerad och sakkunnig person som vill bli vår fastighetschef och ha hand om den kyrkliga samfällighetens värdefulla fastigheter och begravningsplats.

Till fastighetschefens uppgifter hör att leda, övervaka och utveckla fastighets- och begravningsväsendet som en helhet. Fastighetschefen svarar för underhåll, reparationer och byggande av fastigheter. Hen ska göra upp långsiktiga planer, förutse reparationsbehov och leda personalen inom fastighets- och begravningsväsendet. Till uppgifterna hör även att bereda och vara föredragande i ärenden som hör till det egna verksamhetsområdet för det gemensamma kyrkorådet.

Vi förväntar oss att den som söker tjänsten har lämplig yrkeshögskoleexamen eller examen på institutnivå och tillräckliga praktiska erfarenheter från branschen. Vi förutsätter också goda kunskaper i det ena in-hemska språket och nöjaktiga kunskaper i det andra. Som meriter räknas erfarenheter av ledningsuppgif-ter, god skriftlig förmåga att framlägga ärenden och goda sociala färdigheter. Den som väljs till tjänsten ska vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot.

Lönen bestäms enligt kravgrupp 602 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (totalt 3 622- 4 363 grundlön inkl. erfarenhetstillägg på grundval av arbetserfarenhet). Vid tillsättandet av tjänsten tilläm-pas en prövotid på sex månader.

Tjänsten som fastighetschef tillsätts från och med den 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan och CV lämnas in per e-post adresserat till johanna.k.hirvonen@evl.fi eller per post adresserat till Sibbo kyrkliga samfällighet, Gemensamma kyrkorådet, Tjänsten som fastighetschef, Stora Byvägen 1, 04130 SIBBO senast den 8.12.2023 kl. 12. I rekryteringen ingår en personbedömning.

Ytterligare information ges av tf. ekonomichef Johanna Hirvonen, tfn 050 566 3681.