Diakoni

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundat i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta varandra i utsatta situationer.

Livet är mångfacetterat och vackert, för det mesta och flesta av oss, men emellanåt kan det uppstå situationer då man behöver få prata med någon om det som man upplevt i sitt liv. Och det kan vara lättare att tala med någon annan än sina vänner, släktingar eller bekanta. Då vi lägger ord på det vi har omkring oss, händer det ofta att vi "ser mer" än tidigare.

Ditt läge kan gälla livskriser, ensamhet, relationsproblem, ekonomiska problem, existentiella frågor – ja, vad som helst egentligen. Tveka inte att ta kontakt med församlingen och våra anställda, inget bekymmer är för litet för att delas med en diakoniarbetare eller präst.

Du kan komma till församlingshemmet eller be om ett hembesök, och du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du talar med oss i förtroende, då vi har tystnadsplikt. Och för oss är det inte relevant hur starkt din tror är eller om du är medlem i kyrkan - du kan alltid vända dig till oss!


BOKA TID

Ring, byt några ord och boka in en längre träff för att gå igenom din situation. 

 

Diakon Milja, "Milli" Westerlund, 0505663690, milja.westerlund@evl.fi

Tf. diakon Lena Blomstedt, 0505663691, lena.blomstedt@evl.fi

 

SORG OCH FÖRLUSTER

Sorg kring död och andra förluster

När en människa som står oss nära dör berörs vi djupt. Sorgen efter en anhörig eller nära vän är en långvarig process, ett sorgearbete, som behöver få ta sin tid och har sina olika skeden. Död är inte den enda förorsakaren av sorg. Likaväl sörjer vi andra förluster och stora förändringar så som till exempel sjukdom och separationer av olika slag.  

Man kan sörja på många olika sätt, men smärtan bör få komma till uttryck. Sorgen och smärtan berättar att vi ännu älskar den som inte mera finns hos oss, att det vi mist betytt mycket för oss.  Om du behöver stöd genom samtal kan du kontakta någon av våra präster eller diakoniarbetare. 

Under sorgen väntar glädjen

Föreläsning om bearbetning om sorg och olika förluster

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av hens omgivning. Under en föreläsning om bearbetning av sorg och olika förluster tar vi en titt på vad sorg riktigt är, samtidigt som vi kör ner flera myter kring den. Sorg uppstår av olika förluster, inte bara död. Vad kan då sorgen göra åt den sörjande? Hur ska vi gå vidare? Hur ska jag möta en sörjande? Vad är Sorgbearbetning för något?! Ännu i höst hålls kursen i sorgbearbetning under åtta onsdagskvällar. Kan det vara något för dig?

14.9.2023 kl. 18.00 Söderkulla kyrka.
Katja Korpi och Milli Westerlund

Sorgegrupp

En gång i året ordnas en traditionell sorgegrupp, Kamratstöd i sorgen, för personer som mist en närstående genom dödsfall. Där kan deltagarna dela tankar och stöda varandra. Gruppen samlas 5 gånger varannan vecka under vårterminer. 

Följande grupp i januari 2024. Förfrågningar Helena Rönnberg. 

 

Sorgbearbetning

© Svenska Institutet för Sorgbearbetning®. Omfattar alla rättigheter. 

Fakta om sorg  

Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelser, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor. Försök att läka hjärtat med hjälp av huvudet misslyckas eftersom huvudet är fel verktyg för uppgiften. De flesta av oss verkar ha blivit socialiserade till att försöka lösa våra problem med hjälp av vårt intellekt, vilket gör att oförlöst sorg blir till ett problem.  

Sorgbearbetning  

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.  

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?  

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.  

Kursen  

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.  

Kursbeskrivning  

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra. Därefter går vi igenom kursupplägget, samt delar ut kursmaterial och bok. Avslutningsvis diskuterar vi hur vi kan stödja varandra, samt delar ut en första hemuppgift.  

Övriga kurstillfällen har följande upplägg. Inledningsvis sitter vi i en något större grupp. Där går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter delar vi in oss i mindre grupper om 3-5 personer – allt för att ge trygghet och mer tid för individuellt deltagande. I den lilla gruppen bedrivs det enskilda sorgearbetet, som i sin tur baseras på hemuppgiften. Innan kurstillfället avslutas träffas vi åter i den stora gruppen. Vi går då igenom arbetet i små grupperna och besvarar eventuella frågor. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle.  

Praktisk information  

I Sibbo svenska församling har vi två anställda som är certifierade handledare i sorgbearbetning. Under höstterminer leder vi en kurs i sorgbearbetning som föregås av en öppen föreläsning om sorg och förluster. Själva kursgruppen är efter sin start sluten och nya intresserade kommer med följande höst. 

Kurslängd: 9-10 veckor  
Omfattning: 8 möten á 2 timmar, samt 1-2 timmar för hemuppgifter per kurstillfälle.  
Kursledare: pastor Katja Korpi och diakon Milli Westerlund. Kontakta oss om du undrar över något! 
Plats: Hösten 2023 träffas vi i Söderkulla kyrka, hösten 2024 i Prästgården i Kyrkoby. 
Tid: Hösten 2023 torsdagskvällar från och med 28.9. Möjligt att haka på ännu 5.10, eller nästa höst. Paus under skolors höstlov 19.10.
Avgift för kursmaterial: 28€. Ifall priset utgör ett hinder för dig att delta, kontakta gärna diakonin som kan hjälpa till med avgiften.   
Anmälning 2023: Anmälningen till Katja Korpi helst under tiden 21-24.9.2023. 

 

Katja Korpi

Katja KorpiÖppna länk i ny flik 

Församlingspastor 
katja.korpi@evl.fiÖppna länk i ny flik 
050 540 0869Öppna länk i ny flik 

Milja Westerlund

Milja WesterlundÖppna länk i ny flik 

Diakon 
milja.westerlund@evl.fiÖppna länk i ny flik 
050 566 3690Öppna länk i ny flik 

 

Tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar över! 

Ett lysande rött hjärta bland många svarta hjärtan.

Livet är en Guds gåva. När det är som bäst tycker vi att det är värt varje ögonblick. Men det kan lätt bli annorlunda.

Läs om stöd vid problem i vardagen