Diakoni

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundat i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta varandra i utsatta situationer.

Livet är mångfacetterat och vackert, för det mesta och flesta av oss, men emellanåt kan det uppstå situationer då man behöver få prata med någon om det som man upplevt i sitt liv. Och det kan vara lättare att tala med någon annan än sina vänner, släktingar eller bekanta.

Det kan gälla livskriser, ensamhet, relationsproblem, existentiella frågor – ja, vad som helst egentligen. Tveka inte att ta kontakt med församlingen och våra anställda, inget bekymmer är för litet för att delas med en diakoniarbetare eller präst.

Du kan komma till församlingshemmet eller be om ett hembesök, och du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du talar med oss i förtroende, då vi har tystnadsplikt. Och för oss är det inte relevant hur starkt din tror är eller om du är medlem i kyrkan - du kan alltid vända dig till oss!

Kontaktuppgifter

  • Diakonipräst Camilla Ekholm, tfn: 050 566 3689
  • Diakon Milja Westerlund, tfn: 050 566 3690
  • Kyrkoherde Helene Liljeström, tfn: 050 566 3692
  • Församlingspastor Katja Korpi, tfn: 050 540 0869