Fastighetsväsendet

Det är samfälligheten som ansvarar för att församlingarnas verksamhet kan ske i trygga, hela, rena och ändamålsenliga utrymmen.

Till fastighetsskötseln hör också t.ex. plogning och sandning på vintern samt vaktmästarnas tjänster under förrättningar, gudstjänster och andra evenemang.

Här hittar du information om församlingarnas verksamhetspunkter.