Söderkulla kyrka

Fröken Miilis väg 2 , 01150 Söderkulla

Öppet under gudstjänster och samlingar.

Söderkulla kyrka

Söderkullka kyrka är Sibboförsamlingarnas kyrka i södra Sibbo.
Kyrkan är byggd 2017-18 efter ritningar av Sibboarkitekten Juhani Aalto.
 

I kyrkan finns en kyrksal med plats för cirka 100 personer samt en församlingssal med plats för ca 50 personer med en öppningsbar vägg mot kyrksalen.
I kyrkan finns också köks- och klubbutrymmen samt utrymmen för bandverksamhet och kansli.
Kyrkan värms upp med bergvärme och en stor del av elen produceras av solpaneler på församlingsutrymmenas tak.
Bredvid kyrkan finns en parkeringsplats. Handikapparkeringsplatserna finns i anslutning till den öppna planen framför kyrkans huvudingång.
Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

sö 26.7 kl. 10.00 -11.00

Fröken Miilis väg 2, 01150 Söderkulla

Högmässa i Söderkulla kyrka

Högmässa på Kristi förklarings dag.
sö 23.8 kl. 10.00 -11.00

Fröken Miilis väg 2, 01150 Söderkulla

Mässa i söderkulla kyrka

Mässa på tolfte söndagen efter pingst.