Vi kan hjälpa människor i nöd

Den som har fått mycket kärlek vill också dela med sig av det goda.

I bibeln påminns vi ofta om att vi har fått uppgiften att älska våra medmänniskor och hjälpa dem som har det svårt. Det är en självklar följd av att vi själva har fått möta Guds kärlek och ta emot Guds gåvor.

Kärlekstjänst eller diakoni har därför varit en del av kyrkans liv från början. Mission och internationell diakoni är likaså uppdrag som har sin grund i Jesu uppmaning att gå ut i världen med evangeliets glädjebudskap. Det budskapet förverkligas både ord och handling. Vi har möjlighet att hjälpa människor som är i nöd genom olika kanaler, och här kan du välja bland några av dem som verkar inom vår kyrka eller i nära samarbete med den.