Sportlovets konfirmandläger flyttas till hösten

Läget med de rådande strikta Coronabegränsningarna gör att sportlovsgruppens lägervecka i februari flyttas fram till hösten. Regionförvaltningsverkets stränga begränsningar med maximalt 10 personers samlingar fram till den 28 februari gör det omöjligt att hålla sportlovslägret som planerat. 

Också  konfirmand-föräldrasamlingen i Kyrkoby församlingshem den 4.2 kl. 18 är avbokad.

I stället kommer lägret att hållas i samband med höstlovet. Lägret börjar 19.10.2021 kl. 18 med middag och kvällsprogram och fortsätter fram till söndagen 24.10 kl. 13. Till lägerperioden hör också en samling i Kyrkoby församlingshem den 6.10 kl. 16-18 och en ungdomssamling i Källaren i församlingshemmet samma kväll kl. 18.30-20.00. Den ungdomssamlingen räknas som en av de ungdomssamlingar konfirmanderna bör ta del av. I mån av möjlighet ordnas en konfirmand- och föräldrasamling i höst. Vi återkommer i så fall med ett datum senare. 
Konfirmationsövningen är fredagen 12.11 kl. 15-16.30 i Sibbo kyrka med gruppfotografering.

Konfirmation är lördagen 13.11 kl. 13. 

Gudstjänster och ungdomssamlingar

I januari ombads alla konfirmander att se på en strömmad gudstjänst och fylla i kyrkogångshäftet. Tre obligatoriska gudstjänster återstår. En av de återstående gudstjänsterna är en strömmad gudstjänst under fastetiden 21.2-28.3. Fortsätt fylla i kyrkogångshäftet och be en förälder skriva under. Se gudstjänsterna via Sibbo svenska församlings hemsida, Facebook eller via Youtubekanalen ”Kirkko Sipoossa-Kyrkan i Sibbo”.  Deltagandet i de två övriga obligatoriska gudstjänsterna sker på plats i kyrkan, när det igen blir möjligt för församlingen att delta i gudstjänsterna i Sibbo kyrka. Följ med informationen på hemsidan.

Konfirmanderna ska också delta i en extra ungdomssamling utöver den 6.10 (en kyrklig förrättning under konfirmationstiden kan ersätta en av ungdomssamlingarna). Vi meddelar om när vi kan ha ungdomssamlingar igen.
Frågor och kommentarer riktas till skriftskolspräst Helena Rönnberg eller konfirmandansvarig präst Katja Korpi.   

Helena Rönnberg, kaplan
Tfn 040 688 5918, e-post helena.ronnberg@evl.fi                                                    

Katja Korpi, konfirmandansvarig präst                                                                                  
Tfn 050 540 0869, e-post katja.korpi@evl.fi