På söndag den 22.9 kl. 12 firar församlingen mässa med kyrkoherde Helene Liljeströms avskedspredikan. Här nedan kan du läsa artikeln om den blivande pensionären som publicerades i det senaste numret av S:t Sigfrids Kungörelser.

Blomsterteori ska omsättas i praktiken

Den första advent tar Camilla Ekholm över som församlingens kyrkoherde. Redan den 22 september håller Helene Liljeström sin avskedspredikan för att strax därefter ta ut sin sista semester som kyrkoherde, i väntan på den första pensionsdagen den 1 december.
Helenes karriär inom kyrkan sträcker sig från den första tjänsten som lektor i början av 1980-talet, till kyrkoherdetjänsten i hemförsamlingen som hon tillträdde i början av 00-talet.

När  Helene började studera teologi 1974 gick diskussionens vågor redan höga kring kvinnoprästfrågan och 1988 var hon med i den första kullen av kvinnor att prästvigas. Men det är inte bara synen på kvinnan som präst som ändrats, det mesta ser annorlunda ut idag än då.
– Människor är öppnare och ledigare med varandra. Det har blivit mycket mera öppet och tillåtande och alternativen har blivit flera.
Med alternativ menar hon bland annat att gudstjänsterna blivit mera varierande, i dag tillåts en frihet, som då hon inledde sin bana som teolog, helt enkelt var förbjuden. 
– Nu får vi tänka själva, säger Helene.
Nu, 45 år efter att hon öppnade dörren till teologistudierna i Helsingfors universitet, är det dags att lämna arbetslivet bakom sig. 
– Jag är glad och tacksam för att ha fått göra den här resan i kyrkans tjänst. Det har inte varit lätt, det finns många sidor i det här jobbet som inte är lätta. Men det har känts meningsfullt och det gör det fortfarande.
Även efter pensioneringen kommer hon att vara präst, ett faktum som kanske gör pensioneringen en aning lättare. Många nyblivna pensionärer drabbas ju av en känsla av att en del av identiteten tagits ifrån dem när de plötsligt inte mera har ett jobb att gå till.
– Jag har inget att jämföra med, men jag kan tänka mig att det är så.


Sången och musiken viktig
Sysslolös kommer den pensionerade kyrkoherden inte att vara. Hon har under sin tid som präst utbildat sig till arbetshandledare och det är inte omöjligt att de kunskaperna behövs inom stiftet. Utbildningen som konsult är på sluttampen och också i den rollen finns det troligen uppgifter att ta sig an.
– Det kan handla om att man jobbar med utveckling inom ett arbetslag eller att man i någon församling behöver extra stöd för någonting som hänt där.
På det personliga planet och i hemmet finns det en del att ta itu med, berättar Helene.
– Jag har genom åren slarvat med att ge tid till mig själv. Det hoppas jag nu att jag ska förstå att prioritera. Det börjar kännas som en nödvändighet.
Trädgården ska också få sitt av uppmärksamheten. Teorin i blomböckerna ska omsättas i praktiken. Hon är också en aktiv körsångare och sjunger gärna när hon får tillfälle till det.
– Sjunga tänker jag göra minst lita mycket som hittills. Musiken har varit så viktig för mig, både i jobbet och i det privata. Sången har burit både mig och min familj.
När hon ser tillbaka på sin tid som präst är det en ljuspunkt som hon gärna lyfter fram. Som medlem i arbetsgruppen för det nya psalmbokstillägget fick hon möjligheten att sjunga igenom en massa sånger som eventuellt skulle bli aktuella som nya psalmer.
– Det är det absolut roligaste och mest arbetsdryga som jag gjort för stiftet och helhetskyrkan.
Det visade sig att den bästa metoden för att sålla fram psalmer som troligen skulle fungera både text- och musikmässigt som allsånger och psalmer och som dessutom skulle kunna överleva en längre tid var att sjunga sångerna.
– Vi satt i dagar och sjöng och jobbade hårt.
Hårt jobb, sorg och glädje, viktiga beslut och en roll som kyrkoherde 24 timmar i dygnet, sju dagar i veckan, kan kännas tufft ibland. Hur tungt, eller lätt, det blir har till syvende och sist att göra med församlingsborna och deras engagemang för församlingen. Helene är tacksam för allt stöd hon fått i Sibbo svenska församling.
– Jag har varit lyckligt lottad att få vara präst och kyrkoherde i just den här församlingen.