Sibbo svenska församlings tillgänglighetsutlåtande

URL-adress: https://www.sibbosvenskaforsamling.fi

Sibbo svenska församling strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation. Förbättrandet av sidans användningen och anpassningen till aktuella tillgänglighetsstandarder pågår kontinuerligt.

Detta tillgänglighetsutlåtande berör Sibbo svenska församlings nätsidor och är gjord 22.9.2020

Funktioner som stöder tillgänglighet

Sjundeå svenska församling försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:

  • Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
  • Tillgänglighet hör till vårt interna verksamhetssätt.
  • Vi erbjuder våra arbetstagarna återkommande utbildning kring tillgänglighet.
  • Vår organisation har tydliga mål och ansvarsnivåer för tillgänglighet.

Den digitala tjänstens utrymme

Sidans nuvaranade standard för tillgänglighet

Sidan uppfyller de tekniska krav som Tillgängligheten beaktad-stämpeln kräver. Sidan strävar till WCAG 2.1, AA-nivå inom loppet av december 2020.

Nuvarande innehållets överensstämmelse

Delvis överensstämd: en del av innehållet följer inte tillgänglighetsstandarden fullt ut.

Den digitala tjänstens icke-tillgängliga innehåll

Användare kan fortfarande stöta på problem på sidorna. Här följer en beskrivning av kända problem kring tillgängligheten. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar problem som inte finns nämnda.

Tekniska brister

Vi strävar efter att korrigera tekniska brister före slutet av december 2020.

Bildernas alternativa texter (alt-text)

En del av våra bilder kan sakna alt-text. Vi går igenom dem och korrigerar saknade texter så snart som möjligt.

Trasiga länkar

På våra sidor kan finnas trasiga länkar. Vi korrigerar dem så snart som möjligt. Kontakta oss om du stöter på en trasig länk.

Dokument (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Alla dokument som finns på våra sidor är för tillfället inte tillgängliga. Vi korrigerar och gör dokumenten tillgängliga så snart som möjligt. Kontakta oss om du hittar brister.

Färgkontraster

På våra sidor är inte färgkonstrasterna på alla punkter enligt WCAG-standard. Vi korrigerar så snart som möjligt.

Läsbarhet

Vår sida strävar efter att använda kännetecken för tydligt språk. Detta förverkligas inte nödvändigtvis på alla våra sidor.

Användning av mellanrubriker och rubrikhierarki

Rubrikernas nivå på vår sida granskas och korrigeras som bäst. Vår avsikt är att rubriknivåerna används logiskt och i ordning. Det betyder att under huvudrubriken är den fösta nivåns underrubrik och under dessa bara rubriker av lägre nivå. Rubrikhierarki och mellanrubriker är inte beaktade enligt detta på alla ställen på vår sida. Vi beklagar och strävar till att korrigera detta så snart som möjligt.

Kompatibilitet med webbläsare

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:

  • Internet Explorer (Windows), version 11
  • Chrome (Windows, Mac), nyaste versioen
  • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
  • Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript

Påpekande av brister

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst? Låt oss veta och vi korrigerar bristerna.
Vi tar gärna emot respons om vår sidas tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Telefon: +358 09 239 1005
E-post: sibbo.forsamling@evl.fi
Postadress: Stora Byvägen 1, 04130 Sibbo, Finland
Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor, ber vi dig kontakta oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller att du inte alls får ett svar under två veckor, kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverket. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverket sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000