Norra Paipis bykyrka

Rajakulmavägen 39 , 04170 Paipis

Norra Paipis bykyrka

Bykyrkan, ca 15 km norr om Nickby, ägs av en förening i Norra Paipis, men används av församlingen. I bykyrkan hålls gudstjänster, också med nattvard.

Byggnaden är drygt 80 år gammal. Förutom kyrksalen finns ett mindre rum och ett litet kök. Kyrksalen rymmer cirka 80 personer.

Bykyrkan var tidigare ett bönehus, men blev bykyrka i samband med en restaurering, då altare och predikstol installerades. Predikstolen och altarskranket kom från Hangelby kapell, som vid samma tid revs. Kapellet i Hangelby var egentligen en sommarvilla, som byggts om för gudstjänstbruk.

Dop och vigsel kan hållas i bykyrkan. Tag kontakt med pastorsexpeditionen eller bönehusföreningens representant Ann Britt Olenius-Steffansson.

Parkering