SÄSONGSARBETE / SOMMARJOBB

Kyrkoby begravningsplats

Sibbo kyrkliga samfällighet söker säsongsarbetare i tidsbundna arbetsförhållanden (1–6 mån) under tiden 
1.4 – 31.10.2021. Av de sökande förutsätter vi minst 18 års ålder.

Vi söker också sommararbetare i tidsbundna arbetsförhål-landen (1–4 mån) under tiden 1.5–31.10.2021. Sökanden bör vara minst 16 år då arbetet börjar.

Arbetet omfattar skötsel av begravningsplatsen och gravar som sköts av samfälligheten samt skötsel och underhåll av andra grönområden.

Av de sökande förutsätter vi kunskap i finska eller svenska. Tidigare arbetserfarenhet eller utbildning inom trädgårds-arbete räknas till fördel. Lön enligt Kyrkans gällande kol-lektivavtal.

Ansökningsblanketten kan skrivas ut från församlingarnas hemsidor eller hämtas från församlingarnas ämbetshus aula, vardagar kl. 9 – 12, Stora byvägen 1, Nickby.

På för-frågningar svarar fastighetschef Timo Yrjönen tel. 050 3376536 eller Trädgårdsmästare Pia Nyberg 0505663678.

Ansökningarna returneras senast 23.2.2021 som e-post till timo.yrjonen@evl.fi eller till församlingarnas ämbetshus postlåda, Stora Byvägen 1.

På grund av coronasituationen väljs arbetstagarna denna gång på basen av ansökningarna och telefonintervjuer. Alla sö-kanden meddelas om valet personligen före slutet av mars.
 

Ansökningsblanketten hittar du här!