Till nyhetslistan

15 kandidater i församlingsvalet

En lista med 15 kandidater har lämnats in och godkänts inför församlingsvalet den 20 november.

Listan Framtidstro ställer upp med samma kandidater både i valet till församlingsrådet och valet till det gemensamma kyrkofullmäktige. I vardera valen väljs 12 medlemmar av Sibbo svenska församlings kandidater.

Av de 15 kandidaterna är 8 nya, som inte ställde upp i förra valet. ( av kandidaterna är män och 7 kvinnor.

 

16.9.2022 16.24