Till nyhetslistan

Många nya invalda i församlingsvalet i Sibbo

7 av 12 invalda i det gemensamma kyrkofullmäktige är nya kandidatr. I Församlingsrådet är hälften av medlemmarna nya.
 

Församlingsvalet innebär en förnyelse av både församlingsrådet i Sibbo svenska församling och församlingens representanter i det gemensamma kyrkofullmäktige.

I församlingsrådet är hälften av medlemmarna nya: Jörgen Holmberg, Kasper Nyberg, Terese Pousar, Lilian Skogster, Lisbeth Sved och Anna-Karin Nygren. Utöver dessa nya valdes också Carina Wiik in i samfällighetens gemensamma fullmäktige,

Ålderspresident bland de invalda är 72-åriga Hans Lampenius medan Terese Pousar, 33, är yngst.

I båda valen gavs 494 röster, valdeltagandet blev 11,3 % (12,1 % år 2018).

​Invalda och ersättare i församlingsrådet:
Invalda: Packalén Rune 115, Backström Anders 42, Holmberg Jörgen 40, Nyberg Kasper 33, Pousar Terese 33, Skogster Lilian 30, Sved Lisbeth 30, Lindqvist Vidar 29, Engblom Magnus 26, Lönnroth Paula 22, Lampenius Hans 21, Nygren Anna-Karin 18.

Ersättare: Wiik Carina 17, Myllymäki Vili 14, Lindqvist Barbro 12.

Invalda och ersättare i gemensamma kyrkofullmäktige:
Invalda: Packalén Rune 115, Backström Anders 41, Engblom Magnus 36, Holmberg Jörgen 35, Pousar Terese 34, Lindqvist Vidar 33, Nyberg Kasper 31, Sved Lisbeth 28, Lönnroth Paula 27, Skogster Lilian 21, Wiik Carina 19, Nygren Anna-Karin 18.

Ersättare; Myllymäki Vili 17, Lampenius Hans 15, Lindqvist Barbro 8.

21.11.2022 10.29