Till nyhetslistan

Ändringar i konfirmandundervisningen

19.5.2020 15.51

Årets konfirmandundervisning kommer att avvika till en del från det normala.

I stället för längre läger utspridda över sommaren kommer församlingen att ordna en närstudiedag i början av juni och tre kortare läger kring månadsskiftet juli-augusti.

Konfirmationerna planeras att hållas på de ursprungliga dagarna under den andra halvan av augusti men med begränsningar i antalet besökare vid konfirmationsmässan.

Läs mera om vad som gäller här!