Är du vår nya kantor? 

En kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-kantorstjänst) i Sibbo svenska församling förklaras ledig att sökas. Församlingen har ungefär 5400 medlemmar och vi har 13 anställda i församlingen. Arbetet i vår aktiva församling är mångsidigt gällande gudstjänstliv, förrättningar, körverksamhet och övrigt musikarbete för olika åldersgrupper. Ett alltmer breddat musikaliskt uttryck i gudstjänstlivet och kyrkans verksamhet gör att vi räknar en musikalisk mångsidighet som en merit och vi uppskattar om du är beredd att jobba konstruktivt i arbetslaget och i olika team. Församlingen prioriterar teamarbete som ofta överskrider verksamhetsområdenas gränser. Innehavaren av B-kantorstjänsten förutsätts ha huvudansvar för planeringen av musikverksamheten. Församlingens geografiska vidsträckthet och begränsade kollektivtrafik gör att vi uppskattar om du har möjlighet att använda egen bil eller motsvarande fordon. 

Av den sökande förutsätts högre högskoleexamen för kantorer (B-kantorstjänst), utmärkta kunskaper i det svenska språket och god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det finska språket. För behörighet förutsätts också att sökande är konfirmerad medlem i den evangelisk lutherska kyrkan.  

Avlöning enligt kravgrupp 601. Tjänsten förklaras ledig att sökas under tiden 30.8-27.9.2021. Ansökningar riktas senast 27.9.2021 kl. 15 till Församlingsrådet i Sibbo svenska församling, Stora byvägen 1, 04130 SIBBO. Märk kuvertet ”Ansökan till B-kantorstjänst”. Godtagbart läkarintyg samt straffregisterutdrag bör inlämnas då arbetet inleds. Prövotid 6 månader. Tjänsten tillträds 01.12.2021 eller enligt överenskommelse. 

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Camilla Ekholm, 050-5663689.