Temaveckan öppna händer

Höstens temavecka som firas vid inledandet av höstterminen heter i år Öppna händer.
I årets temavecka fokuserar vi speciellt på diakoniarbetet inom vår kyrka.

I år firas nämligen diakonins jubileumsår eftersom det har gått 150 år sedan den första finländska diakonissan, Mathilda Hoffmann, vigdes till tjänst. På lördag den 24.9 kl. 18 kommer vi speciellt att lyfta fram diakonins historia och diakoniarbetet i vår församling med en församlingsafton i Kyrkoby församlingshem. 

Veckans program:
18.9 kl.18: Minneskonsert till Kjell Lönnqvists minne i Sibbo kyrka
19.9 kl. 7: Morgonandakt i Sibbo kyrka
20.9 kl. 17.30: Barnens kyrkkväll i Sibbo kyrka
21.9 kl. 16-20: Turnéstopp med Fontana Media/Församlingsförbundet och Sibbo svenska församling. Kl. 16 bokförsäljning kl.18 kaffeservering och kl. 19 diskussion med Bo-Göran Åstrand, Liisa Mendelin och Sofia Torvalds.
23.9 kl. 18.30: Bönepromenad med kvällste (kl.19.15 prästgården), start församlingshemmet, 
kl. 20.00 Meditativ mässa i Sibbo kyrka.
24.9 kl. 18: Församlingskväll i Kyrkoby församlingshem. Diakoni-kyrkans öppna händer.
25.9 kl. 10: Högmässa i Söderkulla kyrka.