Kyrkan öppnar för mässa

Nu får vi till vår stora glädje samlas till högmässa i Sibbo kyrka igen!

Vid kyrkans tillställningar kan man samlas flera än 50 personer samtidigt, om man följer myndigheternas anvisningar om ett tryggt ordnande av dem. 

Det innebär att vi i våra mässor och förrättningar är noggranna med handhygienen och vid ingången till kyrkan kommer det att finnas desinfektionsmedel tillgängligt. Vi håller 2 meters säkerhetsavstånd till varandra, vilket innebär att tre personer ryms per bänkrad i Sibbo kyrka. Varannan bänkrad är avstängd.  Familjemedlemmar kan naturligtvis sitta nära varandra. 
Nattvard firar vi med hänsyn till god hygien och bibehållna säkerhetsavstånd. Prästen kommer att noga instruera hur nattvardsfirandet går till.

Det är viktigt att ingen kommer till gudstjänster eller förrättningar med sjukdomssymptom. Tack för att ni är med och gör våra gudstjänster så trygga som möjligt! 

Med återseendets glädje!

Camilla Ekholm,
kyrkoherde