Camilla Wiksten-Rönnbacka är ny kantor

Församlingsrådet valde den 26.10 Camilla Wiksten-Rönnbacka till ny b-kantor i församlingen. Tre personer hade sökt tjänsten.

Camilla är känd för församlingsborna sedan tidigare då hon vikarierat eller gjort kortare inhopp som kantor. Senast i somras var hon vikarie under en tid.

Du hittar henne på Youtube bland annat via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=gBE77_0Zys8&t=814s