Begränsningarna vid sammankomster slopas 

Södra Finlands regionförvaltningsverk har tagit beslutet om att alla begränsningar för sammankomster slopas från och med den 1 oktober.  

Fram till den 30.9 gäller de gamla begränsningarna med att enbart 50% av utrymmets kapacitet får användas och från och med början av oktober får vi ta in så många som ryms, med andra ord kan verksamheten återgå till situationen före pandemin.

Som arrangörer är församlingen fortfarande skyldig att säkerställa att hygienkraven kan följas.

THL:s rekommendation om användning av munskydd kvarstår.