Församlingen söker ny kaplan

När Camilla Ekholm tillträder tjänsten som kyrkoherde i Sibbo svenska församling den 1.12.2019 blir samtidigt kaplanstjänsten i församlingen ledig.

Domkapitlet i Borgå stift lediganslog tjänsten den 22.8.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i församlingens språk (svenska) och nöjaktig förmåga att förstå det andra språket (finska). KO 6:4 Läkarintyg bifogas ansökan. Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
Tjänsten söks hos domkapitlet  i Borgå stift senast 17.9.2019 kl. 15.00
Domkapitlet prövar de sökandes behörighet 24.9.2019.

Här hittar du stiftets kungörelse:
https://www.borgastift.fi/aktuellt/kungorelse-lediga-tjanster-i-stiftet-8-2019/