På barrikaderna

Det här var sommaren som fick kyrkfolket på barrikaderna. Vi som hade invaggats i tron att utvecklingen går mot ett mera jämställt och rättvist samhälle i takt med att alla människor får alltmer information och blir alltmer medvetna om vad som sker i vår värld. Så gick det nu inte!

När vår nordiska välfärd är i kris och vi står inför omstruktureringar i vårt samhälle, nås vi av nyheten att åtstramningspolitiken i vårt land i all synnerhet skall drabba de allra fattigaste i vår värld. De organisationer som under årtionden arbetat på att världens allra fattigaste skall kunna utveckla möjligheter att försörja sig själva får plötsligt själva ordna samarbetsförhandlingar och säga upp medarbetare inom organisationerna. De erfarna och framgångsrika fredsförhandlare, som har gjort stora insatser för att skapa fred i oroshärdar i världen, blir nu tvungna att minska sin verksamhet. För att nedskärningarna i synnerhet drabbar just dessa organisationer som har gjort biståndsarbete och fredarbete. Finska Missionssällskapet och Kyrkans Utlandshjälp och många andra liknande organisationer hör till dessa.

Det handlar alltså om ett arbete som kyrkan och församlingarna har byggt upp genom understöd och engagemang. Med gedigen erfarenhet och lokalkännedom. Med insikter om att kvinnors och flickors utbildning är livsviktig om man vill ge hjälp till självhjälp. Också i vår församling har vi genom åren på många olika sätt via dessa pålitliga organisationer sända hjälp till behövande.

Flyktingströmmen över Medelhavet och de allt hårdare attityderna som hörs och syns i det mera välmående Europa har också bidragit till att kyrkfolket engagerat sig ovanligt mycket i debatten i media kring bistånds- och flyktingfrågorna.  Det är viktigt att vi tydligt visar att vår kristna tro förutsätter gästfrihet, jämställdhet och kärlek till vår nästa. Om samhällsklimatet blir hårt och media fylls av hatprat är det skäl för kyrkfolket att gå upp på barrikaderna och förvara det omistliga människovärdet. Vår biskop Björn Vikström uppmanade till förbön för ett öppet och välkomnande samhälle. Var och en av oss kan bidra till detta!

Helene Liljeström

kyrkoherde


Program

Söndag 6 september

12:00 Mässa med medeltida tema i Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
I vår medeltida kyrka har våra förfäder före oss sökt kraft och tröst för sitt liv och bett om ledning och hjälp av Gud. Kristen tro har varit en källa till livskraft och hopp i århundraden. Det perspektivet påminns vi om i vår mässa. Musikgruppen Trio Sufira medverkar. Lunch på församlingshemmet efteråt, kom ihåg att anmäla er!

Måndag 7 september

07:00 Morgonandakt i Sibbo kyrka
Morgonandakt med stillsam musik, gemensam sång, böner och kort bibelmeditation. Efter andakten gemensamt morgonmål i kyrkan. Kaffe, saft och semla.

19:00 Kyrkans skatter i Sibbo kyrka
Under kvällen reflekterar vi över hur kyrkans ceremonier och riter kan hjälpa oss att upptäcka livsviktiga sanningar och ge oss kraft att leva ett rikt liv.

Tisdag 8 september

19:00 Litterär afton i Sibbo kyrka
Litteraturen som en källa till livskraft. Vi lyssnar också till musik och läser texter.

Onsdag 9 september

19:00 En kväll om kärlek i Kyrkoby församlingshem
Eros och Agape i nöd och lust. Reflektioner, känslor och musik.

Torsdag 10 september

19:00 Skapa till musik i Sibbo kyrka
Upplev musikens kraft! Förutom att bara tanka in, har du under musiken även möjlighet till att själv skapa något, t.ex. måla eller skriva. Ps. Orgelmusik är inte alltid bara orgelmusik.

Fredag 11 september

09:30 Barnens morgon i Kyrkoby församlingshem
Öppet hus i KakaoClubben för barn och föräldrar, med lite annorlunda aktiviteter än vanligt.
20:00 Stillhetens kväll i Ljusets kapell
I stillheten finns det livskraft. Kom och vila dig i ljusets sken i en meditativ andakt med lugn musik.

Lördag 12 september

09:00 Morgonlänk
Morgonlänk för joggingvana med start från Kyrkoby församlingshem. Länkens längd ca 45 min, möjlighet att duscha efteråt i Kyrkoby skola.

10:30 Brunch i Kyrkoby församlingshem
Brunch med kort reflektion över hur det vi äter och hur vi tar hand om oss själva påverkar vår livskraft. Kom ihåg att anmäla er!

11:30 Vandring till Kantorsträsk
Låt själen andas in livskraft från naturen och "lägerelden". Väl framme vid elden utlovas sånger ur (ungdomarnas) Sånghäfte och en andakt. Start från gräsplanen mellan församlingshemmet och St.Sigfrids kyrkan. Sträckan ena vägen ca. 3,5 km. Tillbaka får var och en traska då det känns så, efter andakten eller flera timmar senare.
Obs! Stövlar rekommenderas om det varit en blöt höst! Övrig utrustning enligt eget önskemål: sittunderlag, matsäck...

Söndag 13 september

12:00 Mässa och kyrkkaffe i Sibbo kyrka
Vi delar tillsammans upptäckter från temaveckan och firar en glad mässa med mycket musik.

Anmälning till serveringarna under temaveckan

Efter mässan på söndagen 6.9 serveras det lunch i församlingshemmet, anmälningar tas emot  senast 28.8 av pastorexpeditionen 09 2391005 (vardagar 9-12) eller av Milja Westerlund 050 566 3690.

Brunch serveras i församlingshemmet på lördagen 12.9, anmälningar tas emot senast 9.9 av pastorexpeditionen 09 2391005 (vardagar 9-12) eller av Ann-Lis Biström 050 566 3691.

Det finns ännu några lediga platser i Dagklubben

Dagklubben ger barn i åldern 3-5 möjlighet att träffa andra barn, pyssla, sjunga, lyssna till sagor och berättelser m.m. Det finns två klubbar:

Kyrkoby församlingshem, måndagar kl 9-12 med start 31 augusti.
Söderkulla församlingssal, tisdagar kl 9-12 med start 1 september.

Kom med!

Kontakta Isabella Munck för mera information.
Tel: 0400 342 033, E-post:

Finska Missionssällskapet i Nepal

I april inträffade en förödande jordbävning i Nepal som krävt många människoliv och förorsakat omfattande förstörelse.

Finska Missionssällskapet har verkat i Nepal sedan 1978. Organisationen hjälper speciellt diskriminerade folkgrupper - den lägsta kasten, daliterna, etniska minoriteter och funktionshindrade. Finska Missionssällskapet främjar också kvinnornas rättigheter.

Katastrofhjälpen når fram via lokala samarbetsparter, oavsett etnicitet, religion eller nationalitet. Genom nödhjälpen tryggas offrens behov av livsmedel, inkvartering, rent vatten och akut hälsovård.


Klicka här för att läsa om hur du kan hjälpa.

Foto: Jenni Rostain

Söndagsskolan och Skatten
startar i september

Söndagsskolan, för barn i åldern 4-10, erbjuder ett kreativt och roligt sätt att gå på upptäcktsfärd i bibeln med hjälp av lekar, musik och pyssel. 

Vår söndagsskola samlas söndagar kl 12.00 med start 13 september i Kyrkoby församlingshem (dagklubbsutrymmet). Föräldrarna kan gå på gudstjänst samtidigt.

Klubben Skatten följer samma material som söndagsskolan och träffas på
tisdagar kl 17.30-18.30
med start 1 septemeberTräskberga
(Nevasvägen 340).

Spelplanen i Kyrkoby invigdes

Spelplanen mellan församlingshemmet och Kyrkoby skola invigdes 24.8.2015. Vid tillfället fick barnen från skolan pröva på att använda planen med lekar och spel. Klicka här för att se några bilder från dagen.