Coronarestriktionerna har lättat!


 De nya direktiven innebär att vi äntligen får samlas till verksamhet igen.  

Ännu i liten skala och med försiktighetsåtgärder, men vi får samlas och det är stort! 

Regionförvaltningsverket har för Nyland gett följande direktiv för tiden 15.6-14.7.2021.

I Östra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Därmed finns det inte längre begränsningar i församlingens verksamhet. I all verksamhet samt i församlingarnas utrymmen bör man följa lagens allmänna hygienkrav. 

Viktigt är att du enbart kommer till våra utrymmen och deltar i vår verksamhet ifall du är utan symptom, att vi alla håller god handhygien och använder munskydd ifall det inte föreligger hälsoskäl till att inte kunna göra det.  I vår verksamhet säkerställs bl.a. genom att placera stolar med mellanrum och avgränsa bänkrader, att säkerhetsavstånd kan hållas. Rengörning av utrymmen och ytor intensifieras. 

I Sibbo kyrkliga samfällighets utrymmen följer vi nedanstående rekommendationer gällande maximalt antal deltagare:

Sibbo kyrka 250 personer

Gamla kyrkan 50 personer

Ljusets kapell 50 personer

Kyrkoby församlingshem:

Stora salen 50 personer

Nya salen 40 personer

Lilla salen 15 personer

Prästgården:

Festsalen 25 personer

Söderkulla kyrka:

Kyrksalen 50 personer

Församlingssalen 30 personer

Ungdomsutrymmet och klubbutrymmet sammanlagt 30 personer

Nilsas lägergård:

Kapellet 20 personer

Matsalen 30 personer

 

Vi påminner om THL:s anvisningar för att mota coronaviruset. Skydda dig själv och dina närmaste från smitta. Med de här metoderna hindrar vi också att nya mutationer av viruset sprids.

1.    Om du får symptom, gå på coronatest och stanna i övrigt hemma
2.    Håll över 2 meters avstånd till andra människor
3.    Håll god hand- och hostningshygien
4.    Använd ansiktsmask när du rör dig i utrymmen med andra människor.
5.    Ladda ner och använd Coronablinkern
6.    Ta vaccinet när det blir din tur.

 

Under sommaren kommer vi att strömma följande högmässor:

6.6. kl.12 Sibbo kyrka

13.6 kl.12 Sibbo kyrka

25.7 kl.10 Söderkulla kyrka

8.8 kl.12 Sibbo kyrka.

14.8 kl.11 Sibbo kyrka. Konfirmation av dagskriftskolan. 

15.8 kl. 13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 1. 

22.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 2. 

29.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Augusti. 

5.9. kl. 12 Sibbo kyrka. Folkvisemässa. 

 

 

Ge dig ut på bönevandring!

Restriktionerna fortsätter, men ett du kan göra för dig själv eller med din familj är att gå på en bönevandring i egen takt i skogen mellan Möträsk och Molnträsk.

Från lilla parkeringen, adressen Möträskvägen 47-67 går en knappt 2 km lång markerad rutt med tankeväckande texter på finska och svenska.

OBS! Terrängen är inte helt lätt, stigen går t.ex. över en bäck ett par gånger. Till sommaren sätts det ut en bönevandring på jämnare mark i kyrklandskapet.

Om du delar bilder i sociala medier från din bönevandring, vänligen tagga #SjälaVädring och #SielunTuuletus samt @SibboSvenskaForsamling och @SipoonSuomalainenSeurakunta så får vi en sorts gästbok. Ifall du märkte att spåren försvunnit eller det skett annan skada på rutten, vänligen meddela om det med ett textmeddelande till Milli på numret 050 566 3690.