Ledigt jobb: Församlingssekreterare 75 %

Vill du bli vår nya församlingssekreterare från 1 december när Monika går i pension? Anställningen i arbetsförhållande gäller tiden 1.12 2019-31.12 2020, och är på 75 %.

Ev.luth kyrkan i Finland har beslutat att församlingarnas pastorsexpeditioner skall centraliseras till större enheter, dvs centralregister, och den processen skall förverkligas under nämnda tid. I detta skede vet vi därför inte exakt hur arbetet på vår pastorsexpedition förändras, eller hur omfattande arbetet blir, när centraliseringen har genomförts. Församlingsrådet besluter därför senare om eventuell minskning av anställningsprocenten efter årsskiftet 2020-2021.

Till arbetet under anställningstiden (1.12.2019-31.12.2020) hör uppdatering av medlemsregistret, åtgärder i samband med övergången till centralregister, bokning av förrättningar samt övriga kansliuppgifter. Du blir medlem i svenska församlingens team på 12 personer.

Vi förutsätter att du har erfarenhet av folkbokföring. Också en person som har lämplig utbildning för kontorsarbete eller erfarenhet av kontorsarbete kan komma i fråga. Vi förutsätter att du har utmärkta kunskaper i svenska språket samt att du är medlem i ev.luth kyrkan.

Lön enligt kollektivavtalet, KyrkTak, kravgrupp 402, arbetstid 75 % av 36 h 45 min / vecka.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Helene Liljeström, tfn 050 566 3692.

Ansökan riktas till Församlingsrådet i Sibbo svenska församling, Stora byvägen 1, 04130 Sibbo, eller per e-post till helene.liljestrom@evl.fi senast 21.8 2019 kl 16.