Glädjeyra

Det är glädjeyra i församlingen när vi igen en gång har berörts av påskens genomgripande budskap. Från död till liv. Intensivt har vi levt genom påskens stora berättelse i gudstjänster och andakter.

Glädjeyra blir det snart i naturen också när livet får fart. De första vårblommorna sticker envist upp ur fjolårsgräset och fåglar startar sin konsert i den tidiga morgontimmen. Barnen upptäcker med förtjusning tussilagogult i backarna, men jag tror att vi aldrig helt kan vänja oss vid vårens under. Det är stort också för oss som varit med längre än barnen. Det är som om undret skulle bli bara större ju äldre vi blir. Att livet verkligen vaknar. Att våren spränger alla gränser och fyller tillvaron med glädje.

”Vårens under är skrivet inte bara i böcker utan i vart och ett av vårens blad.” Så berättas det att Martin Luther har uttryckt sin förundran över livets seger. Det som sker i naturen kan bli en påminnelse för oss om påskens stora under. Vårens liv i naturen kan visa på den nya vår som väntar oss människor efter dödens vinter och kyla. Påskmorgonens under banar väg för en ny himmelsk vår efter livets slut. Livet vann i Jesu uppståndelse. Det livet blir också vårt.

Det blir glädjeyra i himlen också en gång, men vi kan öva oss på det redan här och ta vara på den glädje Gud ger oss här i livet.

 

Helene Liljeström
kyrkoherde


Anmälningar till sommarens barnläger

                    Gravgårdstalkodag

Torsdagen 4 juni ordnas en gravgårdstalkodag kl 10-15. Vid gravgårdens servicebyggnad får man hämta mull och sand samt låna redskap för gravskötsel. Vid servicebyggnaden kan man även köpa blommor, eller ta en paus och dricka en kopp kaffe. Klockan 11 hålls en svenskspråkig andakt i Ljusets kapell. Under dagen får man också gärna hjälpa till med att rusta upp Örtagården inför sommaren.

                 Sommarutfärd 3 juni

  Onsdagen den 3 juni åker vi på sommarutfärd. Vi styr kosan mot Gårdskulla, där vi bekantar oss med gårds- och traktormuséet. Vi åter lunch på Sågen (som ägs av Markus Grönholm) och har andakt i Ingå kyrka innan vi åker tillbaka hemåt.
Pris: 45 euro, vilket inkluderar guidningar, morgonkaffe med semla, lunch med efterrätt, buss och samvaro med våra trevliga medarbetare.

Busstidtabeller för anmälda:

Buss 1: Församlingshemmet kl 7:40, Gesterby (Boxv) kl 7:50, Box kl 7:55, Linda kl 8:05.

Buss 2: Norra Paipis (Haléns hållpl) kl 7:30, Nickby Matkahuolto kl 7:50, Nickby/Mårtensbyv.korsning kl 7:55.

Mer info fås av Kristina Holm, telefon: 044 566 365

                                                Veckans händelser 18 - 24 maj

Måndag 18.5

Jenny-Maria kl 17:30
Prästgården
Vi pysslar och lär av varandra och andra medan vi umgås och samtalar om livet. Välkommen med ditt pyssel, stickning eller virkning!
Ann-Lis Biström


Tisdag 19.5

Norra Paipis missionskrets kl 18
Norra Paipis bykyrka
Missionär Maria Holmberg berättar om sitt trädplanteringsprojekt i TanzaniaOnsdag 20.5

Ungdomssamling
Prästgården
Öppet hus från kl 14, programmet börjar kl 18:30
Kjell Lönnqvist, Patrik Frisk


Torsdag 21.5

Dagklubbens avslutning
Kyrkoby församlingshem
Isabella Munck, Kjell Lönnqvist, Camilla Ekholm, Lauri Palin.


Fredag 22.5


Lördag 23.5


Söndag 17.5

Mässa i Sibbo kyrka kl 12
Helene Liljeström, Mauriz Brunell, gudstjänstgrupp, Östersundom sångkörVänligen observera att pastorsexpeditionen är stängd 25-26 maj

Finska Missionssällskapet förbereder sig på att hjälpa jordbävningsoffren i Nepal

På lördagsmorgonen den 25.4 inträffade en förödande jordbävning i Nepal som krävt upp mot tusen människoliv och förorsakat omfattande förstörelse. Jordbävningens magnitud var 7.9 och dess epicentrum cirka 80 kilometer nordväst om Kathmandu.

Finska Missionssällskapet förbereder sig på att hjälpa dem som drabbats. Katastrofhjälpen når fram via lokala samarbetsparter, oavsett etnicitet, religion eller nationalitet. Genom nödhjälpen tryggas offrens behov av livsmedel, inkvartering, rent vatten och akut hälsovård.

Finska Missionssällskapet har verkat i Nepal sedan 1978. Organisationen hjälper speciellt diskriminerade folkgrupper - den lägsta kasten, daliterna, etniska minoriteter och funktionshindrade. Finska Missionssällskapet främjar också kvinnornas rättigheter. Arbetet genomförs tillsammans med lokala organisationer och kyrkor.

Finska Missionssällskapets anställda i Nepal är oskadda.

Så här kan du hjälpa

Ge en gåva via nätbanken

Gör en inbetalning:

Stöd Finska Missionssällskapets katastroffond genom att göra en inbetalning till kontonummer
FI60 8179 9710 0312 86 (BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet.  

Ring vår donationstelefon:

Hjälp genom att ringa 0600 11320. Samtalet kostar 20,28 euro + lna.

Donera via textmeddelande:

För att ge 5 euro, sänd ett textmeddelande med texten HJÄLP5 till numret 16155.  För att ge 10 euro, sänd textmeddelandet HJÄLP10 till numret 16155.

Foto: Jenni Rostain