Coronarestriktionerna har lättat!


 De nya direktiven innebär att vi äntligen får samlas till verksamhet igen.  

Ännu i liten skala och med försiktighetsåtgärder, men vi får samlas och det är stort! 

Regionförvaltningsverket har för Nyland gett följande direktiv för tiden 1.6-22.6.2021.

-Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.

–  Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och utomhus mer än 50 personer måste man följa Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om avstånd och hygienrutiner.

För att säkerställa att avstånd på minst 2 meter hålls mellan varje deltagare i våra högmässor, förrättningar och övrig verksamhet gäller följande maximala deltagarantal för respektive utrymmen:

Sibbo kyrka 150 personer

Gamla kyrkan 40 personer

Ljusets kapell 30 personer

Kyrkoby församlingshem:

Stora salen 40 personer

Nya salen 20 personer

Lilla salen 10 personer

Prästgården:

Festsalen 20 personer

Söderkulla kyrka:

Kyrksalen 30 personer

Församlingssalen 22 personer

Övre våningens terass 8 personer

Ungdomsutrymmet och klubbutrymmet sammanlagt 30 personer

Nilsas lägergård:

Kapellet 10 personer

Matsalen 20 personer

Max 2 personer vuxen per rummen i lägergården och max 1 person vuxen i villan = 18 vuxna. Ifall man hör till samma familj eller annars umgås med varandra finns det inte behov för säkerhetsavstånd och då ryms det flera personer i ett rum. 

Viktigt är att du enbart kommer till våra utrymmen och deltar i vår verksamhet ifall du är utan symptom, att vi alla håller god handhygien, använder munskydd ifall det inte föreligger hälsoskäl till att inte kunna göra det och håller minst 2 meters avstånd till varandra.   

Under sommaren kommer vi att strömma följande högmässor:

6.6. kl.12 Sibbo kyrka

13.6 kl.12 Sibbo kyrka

25.7 kl.10 Söderkulla kyrka

8.8 kl.12 Sibbo kyrka.

14.8 kl.11 Sibbo kyrka. Konfirmation av dagskriftskolan. 

15.8 kl. 13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 1. 

22.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Juni 2. 

29.8 kl.13 Sibbo kyrka. Konfirmation. Augusti. 

5.9. kl. 12 Sibbo kyrka. Folkvisemässa. 

 

 

Ge dig ut på bönevandring!

Restriktionerna fortsätter, men ett du kan göra för dig själv eller med din familj är att gå på en bönevandring i egen takt i skogen mellan Möträsk och Molnträsk.

Från lilla parkeringen, adressen Möträskvägen 47-67 går en knappt 2 km lång markerad rutt med tankeväckande texter på finska och svenska.

OBS! Terrängen är inte helt lätt, stigen går t.ex. över en bäck ett par gånger. Till sommaren sätts det ut en bönevandring på jämnare mark i kyrklandskapet.

Om du delar bilder i sociala medier från din bönevandring, vänligen tagga #SjälaVädring och #SielunTuuletus samt @SibboSvenskaForsamling och @SipoonSuomalainenSeurakunta så får vi en sorts gästbok. Ifall du märkte att spåren försvunnit eller det skett annan skada på rutten, vänligen meddela om det med ett textmeddelande till Milli på numret 050 566 3690.

 

Dags att anmäla sig till församlingens dagklubb! 

Dagklubben är en klubb för barn som är mellan 3 och 5 år. 

Det finns två klubbar en i Söderkulla kyrkas klubbutrymme på tisdagar kl. 9.00-12.00. Och en i Kyrkoby församlingshems klubbutrymme på tisdagar kl. 13.00-16.00
I dagklubben leker vi, pysslar, sjunger, lyssnar till bibelberättelser och äter mellanmål.
Man kan anmäla sig fram till 24.6 2021. Till isabella.munck@evl.fi
Klubben kör igång den 7.9 om det kommer tillräckligt många anmälningar. 
Dagklubben kostar 25€ per termin och man har med sig eget mellanmål. Vi bjuder på saft.