Temavecka: Alltid sedd!

Höstterminen i församlingen inleds också i år med en temavecka. 

Vårt tema är Alltid sedd!  Med det vill vi betona att även om vi fysiskt varit tvungna att vara isolerade från varandra på grund av coronaepidemin, är vi ändå alltid sedda trots det. Ingen är någonsin bortglömd eller oviktig. 

I dopet får vi ta del av Helig Ande, Guds kärlek och nåd utan att vi behöver göra oss förtjänta av det. Vi får det som en gåva av Gud. Den gåvan fortsätter bära oss livet ut och påminner oss också om att vi alltid är sedda och aldrig någonsin bortglömda. Av den orsaken kommer mycket av vårt program under temaveckan att handla om dopet.

Program

Sö 20.9 kl. 12: Högmässa med drop-in dop. Det innebär att du med kort varsel kan låta döpa dig eller ditt barn i samband med högmässan och efter mässan bjuder församlingen på doptårta och fest i prästgården. Ta kontakt med kaplan Helena Rönnberg senast den 11.9, så behöver du inte ordna med mera än så. 

Musikandakt

Från och med 23.9 bjuder församlingen in till musikandakt i Sibbo kyrka, varannan onsdag (udda veckor) kl. 12. Den 23.9 är det Sara George och Sinikka Stöckell som står för musiken.

Tro hopp och kärlek

Intervjuserien som startade i våras men fick avbrytas på grund av coronaepidemin fortsätter. Den 30.9 kl. 18 i Kyrkoby församlingshem intervjuar Micaela Röman Carola Juselius. Medverkar med musik gör också Emma Gustafsson, Patrik Frisk och Lauri Palin.