Så strömmas gudstjänster och konserter under sommaren

Under juni och juli kommer bara en del av gudstjänsterna att strömmas på grund av tekniska utmaningar med strömningen i Gamla kyrkan.

De gudstjänster som vi planerar att sända på vår Youtubekanal är:

Söndagen 21.6 kl. 12, Högmässa i Gamla kyrkan

Söndagen 12.7 kl. 12, Friluftsgudstjänst på kyrkbacken

Söndagen 26.7 kl. 10, Högmässa i Söderkulla kyrka

På grund av coronaviruspandemin är det också viktigt att komma ihåg att inte komma till kyrkan om man har sjukdomssymptom. Vi håller också säkerhetsavstånd i kyrkbänken och decinfiseringsmedel för händerna finns att tillgå. Tack för att ni är med och gör våra gudstjänster så trygga som möjligt! 

Kom också ihåg att sommarkonsertserien i år endast består av två konserter som inte är öppa för allmämheten. I stället sänds konserterna på nätet. Länkarna hittar du här:

Torsdag 30.7 kl. 19: Henrik Holmström, gitarr

Torsdag 6.8 kl. 19: Duo Tikkursby, kantele

 

Irish Blessing (Må din väg gå dig till mötes)

Med Kaisamarja och Sinikka Stöckell

YouTube-video

 

Gamla kyrkan är sommaröppen för besökare

YouTube-video