Lena koordinerar församlingens frivilliga

Från och med årsskiftet jobbar t.f. diakon Lena Blomstedt som frivilligkoordinator med att aktivera frivilligarbetet inom församlingen. 
Det finns många som redan nu deltar som frivilliga med att hjälpa till i olika verksamheter och evenemang men känslan bland de anställda i församlingen är att det finns outnyttjade resurser i form av kunniga, villiga och hjälpsamma församlingsmedlemmar som kanske kunde trivas i församlingsgemenskapen som frivilliga.

Några veckor in på det nya året har Blomstedt skissat upp planer och riktlinjer kring hennes roll i sammanhanget.

– Jag tänker att det handlar om att vara spindeln i nätet. Koordinatorn sammanför olika delar av ett pussel. Rollen är att vara en kontakt till församlingsborna och vara den som lyssnar på vad medarbetarna vill, vad vi behöver, vad finns det för olika delar där man kan engagera frivilliga?

Kartlägger och planerar

En av de viktigaste frågorna just nu är vad församlingsborna själva vill och vad har det för kompetenser och drömmar?

– Det handlar ju nog om att kartlägga de behov, visioner och tankar som finns. Att aktivt vara i kontakt med människor och aktivera tänket kring vad det finns för uppgifter.

Koordinatorjobbet gör hon vid sidan om sitt värv som diakon. Men när detta skrivs strax efter mitten av januari har hon redan många funderingar och planer kring hur hon ska ro i land med projektet.

T.f. diakon Lena Blomstedt är i full färd med att kartlägga, planera
och visionera kring frivilligarbetet i församlingen.

– I det här skedet är det ju inte så konkret ännu. Det ska ju komma via att jag aktiverar människor att tänka. Det gäller att få litet mer struktur på frivilligarbetet inom församlingen och en vetskap bland folk att det finns någon att vända sig till, säger Blomstedt.

Under vårterminen är planen att engagera församlingsbor och kartlägga behoven av frivilliga insatser. Blomstedt poängterar att frivilligarbete alltid ska ske på den frivilligas villkor utgående från intresse, kunskaper och ork. Det kan gälla allt från att koka kaffe till att hjälpa till vid olika evenemang eller klubbar. Hon påpekar också att det inte handlar om att starta från noll.

– Många gör redan frivilligarbete och de behöver få stöd och uppskattning i sitt arbete. Mycket görs redan fast det kanske inte syns så mycket.

Synlighet för satsningen är viktig och utöver personliga kontakter kommer frivilligarbetet att synas till exempel på församlingens webb, under församlingskvällar och i S:t Sigfrids kungörelser.
Du som just nu läser detta är en av dem som redan nåtts av budskapet och du får gärna sprida det vidare!

Text & foto: Mikael Grönroos
 

 

 

Vad är frivilligarbete i församlingen?

Vad?
Att vara frivilligarbetare är att ge av sin tid för något eller någon och att hitta en gemenskap där man jobbar med och för något eller någon tillsammans. 
Det kan handla om att ta ansvar för eller vara delaktig i någon mer regelbunden verksamhet, eller göra enskilda insatser. Om det är ofta eller ibland beror på hur mycket man känner att man vill och kan ge av sin tid. 

Varför?
Att engagera sig som frivillig i församlingen kan upplevas mycket meningsfullt. Församlingen, gemenskapen och verksamheten är vår allas och allas insats är värdefull och viktig.

Det finns alldeles säkert resurser bland församlingsborna som kunde komma mer till nytta och glädje i församlingen. Kompetenser och vilja att göra insatser, som kunde komma till stor välsignelse om vi bara visste om dem. 

Frivilligarbete handlar mycket om att ge, men ofta minst lika mycket om att få.

Hur?
I församlingen finns många typer av uppgifter för frivilliga, som t.ex att:

 • vara kyrkvärd eller ställa upp med andra uppgifter i gudstjänsterna 
 • hjälpa till med servering på olika tillställningar
 • vara med i planering och förverkligande av olika 
 • evenemang
 • besöka äldre eller ensamma 
 • vid behov hjälpa nyanlända
 • som förtroendevald i församlingens beslutande organ
 • hjälpledarverksamhet för ungdomar
 • sjunga i kören
 • bidra till missionen eller diakonin på olika sätt
 • vid behov vara med i ett samarbetsnätverk, t.ex. sköta kontakten till någon hjälporganisation
 • med mera, med mera….

I vår församling finns redan många som gör frivilligarbete på olika sätt, vilket är fantastiskt. Men vi har sett att det inte alltid varit så lätt att koordinera frivilligarbetsuppdragen på ett tillräckligt bra sätt. Och då syftar man på att kombinera behoven av insatser och viljan att göra något, dvs koordinering helt enkelt. Dessutom kan det finnas idéer om ny verksamhet på frivilligbasis som vi inte ens tänkt på. 

Kontakta Lena
Från och med januari koordinerar vår t.f.diakon Lena Blomstedt frivilligarbetet i församlingen. Hon välkomnar dig att med låg tröskel kontakta och gärna komma och samtala om vilka tankar du har om frivilligarbete och/eller om vad just din insats eller ditt behov kunde vara. Det kan vara smått eller stort. Hon kommer också att vara lyhörd i den här frågan i de olika sammanhang hon rör sig i som diakon.

Dela gärna med dig av dina tankar om vilka frivilliguppdrag du kunde tänka dig att ta ansvar för, eller vad du själv tycker att du som församlingsmedlem skulle behöva. 

Lena Blomstedt
E-post: lena.blomstedt@evl.fi
Tfn: 050-566 3690