Meddelanden i vardagen

Jag får ett meddelande i min arbetstelefon: ”Hej Camilla, vi fick en son förra onsdagen” och ett stort hjärta på det, när kan vi ordna med dop. Kan man bli annat än glad av att få meddelanden som det. När jag tittar närmare i min bokningskalender ser jag att jag ett juniveckoslut har inbokat tre dop och följande veckoslut två stycken dop och mina tankar går till det stora med livet.  Som förälder vet jag hur värdefullt det känts då barnen döpts. Axlarna har sänkts en bit för vetskapen om att barnet är upptagen i Guds familj bär. Dop är en stark påminnelse om livet, om Guds beskydd och människans hem hos Gud. 

Medan jag sitter och skriver den här ledaren kommer min kollega in i rummet, glad och energisk och berättar om hur fin stämning det var på vårens sista 8-euoroslunch. Gemenskapen kändes värdefull. Samtidigt stiger grilloset upp mot skyn utanför mitt arbetsfönster. Finska församlingens anställda har samlats för att vid lunch grilla och äta tillsammans på den utematplats som finns mellan våra arbetsenheter. Solen lyser och de ser ut att trivas och ha det bra tillsammans. 

Det finns så mycket i vardagen som kan påminna oss om livet och Guds godhet. Ibland stora saker, oftast ganska vardagliga och små. 

Psalmen Den blomstertid nu kommer som är sommarpsalmen framom andra, skolavslutningens och den begynnande sommarens sång påminner om livet med dess växlingar i stort. Birgitta Sarelin som skrivit kommentarer till många av våra psalmer i psalmboken beskriver psalmen med att de tre första stroferna är en naturskildring, där psalmförfattaren säger att det vackra i naturen påminner oss om Guds godhet och nåd, som dock inte gäller bara när allt är som vackrast i naturen. Nåden räcker året om. I den fjärde strofen införs bilden av Jesus som människans glädjesol, tröst och frälsare. I den femte strofen införs bildspråket från Höga Visan: bönen till Jesus, som börjar i den fjärde strofen, riktar sig nu till honom som Sarons blomster och liljan i den gröna dalen. Psalmförfattaren ber om fruktbarhet och välsignelse både i naturen och i människosjälen. 

Nu på sommaren är det lätt att se Guds spår överallt. Kanske naturens grönska också underlättar för oss att se tacksamhetsämnen i stort men Gud finns oss nära året om och då vi inte orkar eller kan se tacksamhetsämnen eller det som grönskar, är Jesus vår glädjesol, tröst och frälsare. Det är trösterikt att veta för en del dagar är mera sorg och möda än glädje och lätthet. Då får vi påminna oss om att Guds nåd räcker året om.”

De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och alla gröna träd skall oss var dag påminna Guds godhets rikedom. Låt oss den nåd besinna som räcker året om.”

Jag önskar dig en välsignad sommar och goda läsestunder av S:t Sigfrids kungörelser!


Camilla Ekholm, kyrkoherde